Hållbarhet är en god affär

Vi strävar efter att vara bäst när det gäller miljöansvar, socialt ansvar, etik och styrning.

Målsättning

Vi strävar efter att vara en trygg, långsiktig partner som maximerar kundnyttan samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan.

Så ser vi på hållbarhet

 

Vi vill leda utvecklingen mot hållbarhet

  • Se till att vår verksamhet är både uthållig och långsiktig genom utvärdering av framtida risker, inklusive sådana som orsakas av klimatförändringarna.
  • Integrera grundläggande principer kring hållbarhet för att säkra ansvarsfulla investeringar och affärsmässiga beslut.

 

Utveckla system som minskar miljöpåverkan och ökar kundnyttan

  • Reducera användningen av el, vatten och minska mängden avfall på såväl vårt kontor som inom vårt fastighetsbestånd.
  • Satsa på våra anställda och investera i de samhällen vi verkar i och samtidigt skapa en trygg, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö.

 

Utveckla lösningar för hållbarhetsutmaningar tillsammans med våra kunder

  • Utveckla vårt fastighetsbestånd med moderna och effektiva fastigheter som både skapar nytta för närsamhället och möter våra kunders affärsbehov.
  • Satsa på möjligheter för utbildning och utveckling för de som arbetar i logistiksektorn inom hälsa, säkerhet och produktivitet.

Kortfattade hållbarhetsfakta för 2019

Data per den 31 december 2019
Materiality-Assessment

Väsentlighetsanalys

Vartannat år, med start 2013, sammanställer vi en väsentlighetsanalys. I vår utvärdering från 2019 tog vi hjälp av både interna och externa intressenter för att säkra ett brett perspektiv och därigenom öka vår förståelse kring hur Prologis ekonomiska, miljömässiga och sociala avtryck ser ut.

Fyra grundläggande teman framkom i väsentlighetsanalysen för 2019: utsläpp, energi, lokalsamhället och indirekta ekonomiska effekter.

Vår analys bygger på en GRI-standard och skapar en bild av hur Prologis verksamhet påverkar ekonomin, miljön, samhället omkring oss och andra intressenter.

Erkännanden

Vi är stolta över att bli uppmärksammade för vårt arbete och våra insatser.

sustainability_reporting

Hållbarhetsredovisning

Vi tillämpar GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning för byggnads- och fastighetssektorn (CRE) i all vår hållbarhetsredovisning.

2021-22 ESG Report
2021-22 års hållbarhetsredovisning

2021-22 års hållbarhetsredovisning

Prologis hållbarhetsredovisning för 2021-22 ger en omfattande inblick i företagets arbete inom miljöförvaltning, socialt ansvarstagande och styrning (ESG).

Prologis Park Sendai-Izumi, Miyagi, Japan.
2020 års hållbarhetsredovisning

2020 års hållbarhetsredovisning

Prologis 14:e årliga hållbarhetsredovisning ger en omfattande inblick i företagets arbete inom miljöförvaltning, socialt ansvarstagande och styrning (ESG). 

Prologis IMPACT Day

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvarsåtagande sträcker sig till de samhällen i vilka vi verkar. Prologis bidrar med insamlingar och välgörenhetsaktiviteter.