Målsättning

Vi strävar efter att ta ett starkt samhällsansvar, minimera vår miljöpåverkan och maximera hållbarhetsfördelarna för våra intressenter.

Hållbarhetsmål

1

Att tillhandahålla branschledande, energieffektiva logistikfastigheter som håller driftskostnaderna nere för kunderna samtidigt som de bidrar till hållbarheten för våra samhällen.

2

Att leva upp till eller överträffa vedertagna standarder för hållbar utveckling för att leverera projekt som bidrar till en effektivare verksamhet för våra kunder och att samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt.

3

Att engagera samtliga våra anställda för att minimera energi- och vattenförbrukning och avfall, och därmed minska driftskostnader och miljöpåverkan..

4

Att samarbeta med organisationer för att stötta miljö-, utbildnings- och samhällsinitiativ.

5

Att uppmana våra leverantörer att leva upp till vår uppförandekod för leverantörer.

Kortfattade hållbarhetsfakta för 2018

Data per den 31 december 2018
Prologis IMPACT Day

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvarsåtagande sträcker sig till de samhällen i vilka vi verkar. Prologis bidrar med insamlingar och välgörenhetsaktiviteter.

Vattenrening på Prologis Waalwijk DC1

Hållbarhetsredovisning

Vi tillämpar GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning för byggnads- och fastighetssektorn (CRE) i all vår hållbarhetsredovisning.

Osaka Solar
2019 års hållbarhetsredovisning

2019 års hållbarhetsredovisning

Prologis släpper nu sin 13:e årliga hållbarhetsredovisning. Rapporten ger en omfattande inblick i företagets arbete inom miljöförvaltning, socialt ansvarstagande och styrning (ESG). Årets tema är ”Creating Value Beyond Real Estate” och fokuserar bland annat på innovation med kunden i centrum.  

Hållbarhetsredovisning 2018
2018 års hållbarhetsredovisning

2018 års hållbarhetsredovisning

Prologis släpper nu sin 12:e årliga hållbarhetsredovisning. Rapporten är en omfattande översikt över företaget globala satsningar och visar på Prologis långsiktiga engagemang inom miljö, socialt ansvarstagande och styrning (ESG).