Målsättning

Vi strävar efter att ta ett starkt samhällsansvar, minimera vår miljöpåverkan och maximera hållbarhetsfördelarna för våra intressenter.

Hållbarhetsmål

1

Att tillhandahålla branschledande, energieffektiva logistikfastigheter som håller driftskostnaderna nere för kunderna samtidigt som de bidrar till hållbarheten för våra samhällen.

2

Att leva upp till eller överträffa vedertagna standarder för hållbar utveckling för att leverera projekt som bidrar till en effektivare verksamhet för våra kunder och att samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt.

3

Att engagera samtliga våra anställda för att minimera energi- och vattenförbrukning och avfall, och därmed minska driftskostnader och miljöpåverkan..

4

Att samarbeta med organisationer för att stötta miljö-, utbildnings- och samhällsinitiativ.

5

Att uppmana våra leverantörer att leva upp till vår uppförandekod för leverantörer.

Kortfattade hållbarhetsfakta för 2018

Data per den 31 december 2018
Prologis IMPACT Day

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvarsåtagande sträcker sig till de samhällen i vilka vi verkar. Prologis bidrar med insamlingar och välgörenhetsaktiviteter.

Vattenrening på Prologis Waalwijk DC1

Hållbarhetsredovisning

Vi tillämpar GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning för byggnads- och fastighetssektorn (CRE) i all vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning 2018

2018 års hållbarhetsredovisning

Prologis släpper nu sin 12:e årliga hållbarhetsredovisning. Rapporten är en omfattande översikt över företaget globala satsningar och visar på Prologis långsiktiga engagemang inom miljö, socialt ansvarstagande och styrning (ESG).

Prologis Logistics Sustainability 2017

2017 års hållbarhetsredovisning

Prologis släpper nu sin 11:e årliga hållbarhetsredovisning. På temat "En resilient kultur", ger rapporten en omfattande översikt över företagets hållbarhetssatsningar inom områdena miljö, socialt och styrning (ESG) och belyser aktiviteter under 2017 i Amerika, Europa och Asien.