Takfönster ger naturligt ljus

Landspecifika tjänster

Prologis är branschledande inom hållbarhetscertifierade logistikfastigheter. Alla nya byggnader i Norden utvärderas av Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM). Prologis Norden värnar också om dem som arbetar i våra lagerfastigheter. Vi stöder WELL Building Standard, som är den främsta standarden för byggnader, interiör och samhällen som vill implementera, kontrollera och mäta funktioner som främjar och förbättrar människors hälsa och välmående.

Ett obrukat fält som senare utvecklats av Prologis

Förtätning av industriområden

Förtätning av industriområden säkerställer effektiv distribution och minskar miljöpåverkan.

Hållbar konstruktion

Våra logistikfastigheter är utformade för att omfatta geografiskt relevanta hållbarhetslösningar. I Norden omfattar det bland annat:

Lösning Fördelar
Energieffektiv belysning och LED  Minskar elförbrukning och driftskostnader
Hybridparkering och cykelförråd Främjar koldioxidsnåla transportmedel
ISO 14001 Ger ett resursvänligt miljöledningssystem
Utsläppssnåla tätnings- och fästmedel samt mattor Minskar beroendet av icke-förnybara resurser, bidrar till bättre luftkvalitet och en sundare arbetsmiljö
Källsortering Minskar mängden sopor som går till tipp eller förbränning
Återvunna och närproducerade byggmaterial Minskar vårt koldioxidavtryck och stödjer lokalekonomin
Takfönster och klerestoriefönster Drar maximal nytta av dagsljus
Solkraft och annan förnybar energi Hållbarare energiförsörjning
Vattenbevarande åtgärder Minskar användningen av naturtillgångar 
BREAAM certifierade Göteborg Park II DC1

Certifierat hållbara anläggningar

Prologis är branschledande inom hållbarhetscertifierade logistikfastigheter. Alla nya byggnader i Norden utvärderas av Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM). Prologis Norden värnar också om välmåendet hos de som arbetar i våra lagerfastigheter. Vi stöder WELL Building Standard, som är den främsta standarden för byggnader, interiör och samhällen som vill implementera, kontrollera och mäta funktioner som främjar och förbättrar människors hälsa och välmående.