Tillväxt har alltid varit målet för Prologis i Norden - men inte till varje pris. Siktet är inställt på långsiktiga, starka investeringar med framtidsfokus. För Gunnar Gillholm, affärsutvecklare på Prologis, handlar det om att följa samhällsutvecklingen med urbaniseringen och e-handelns framåtskridande som pådrivande kraft. Hans ledord är ”vänd på varje sten”.

2016 sattes det konkreta målet att dubbla portföljen till 2020. Det handlar om att vara öppna för affärer i många skepnader – från investeringar i välbelägna markområden för utveckling av logistikkluster till köp av befintliga fastigheter med utvecklingspotential. Gunnar som har mer än 25 års erfarenhet från branschen kom till Prologis redan 2006 och är nu affärsutvecklare med fokus på Stockholmregionen och Norrköping.

- Vi är på rätt väg, säger Gunnar Gillholm. Vi är noggranna med vad vi investerar i och var vi vill vara, men med rätt parametrar på plats så kan vi agera.

En del av Prologis styrka är de finansiella musklerna.

- Vi kan gå in i ett projekt utan extern finansiering. Det råder stor konkurrens på marknaden, men vi har uthålligheten och gör alltid omfattande utredningar kring potentiella affärer. När allt stämmer så har vi möjlighet att vi slå till direkt.

Attraktivitet och potential skapar flexibilitet

Affären kan se ut på många sätt. Gemensamt är att de ska vara utvecklingsbara och attraktiva i ett framtidsperspektiv, en trygg och god investering. Ett bra exempel är Rosersberg där Prologis köpte en fastighet förra året. Nu utvecklas området ytterligare. Senast med en blivande ny logistikbyggnad på 10 000 kvm och potential för ytterligare projekt.

- När vi investerar tittar vi alltid efter utvecklingspotentialen.

Områdena ska ligga i heta logistikområden eller ha potential att öka i betydelse för logistikutvecklingen.

- När det är på plats kan vi öka flexibiliteten i lösningarna, skapa anpassade avtal för företag som vill ha utrymme att förändras. Det skapar självförtroende att våga utmana gängse avtalsramar och våga se till kundens behov. Ju attraktivare läge desto större flexibilitet kan vi skapa.

Nyare artikel
Fortsatt stark utveckling för europeiska logistikfastigheter under 2019

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.