Prologis presenterade nyligen sina Q4-och helårsresultat för 2022, samt 2022 års Prologis Rent Index.

I denna sammanfattning nämns bland annat uppdateringar om årets resultat och några utvalda prestationer och milstolpar som nåtts under året.

Citat från Ben Bannatyne, President, Prologis Europe:

“2022 var ett rekordår för oss. Våra förvärv i större europeiska städer under året ger oss möjligheten att förse våra kunder med de förstklassiga fastighets- och Essentials-lösningar de förväntar sig av oss, på de platser de behöver det mest.

Vi fortsätter med att ha våra kunder i fokus och erbjuda dem det samarbete de behöver för att få sin verksamhet att växa. Vår finansiella styrka och innovativa lösningar, särskilt inom energibranschen, hjälper oss att ligga steget före våra kunders snabbt föränderliga behov."

Björn Thiemann, senior vice president, regional head Northern Europe, tillägger: “Våra förvärv i norra Europa spelade en stor roll för att vi på ett framgångsrikt sätt kunde avsluta det gångna året. Med våra förvärvade anläggningar i Nürnberg, Berlin, Amsterdam, Rotterdam och Bryssel svarar vi på våra kunders tillväxt och deras önskan om byggnader i urbana lägen."

Rörelseresultat – fjärde kvartalet och helåret 2022 (Europa):

 • Total portfölj: 22,3 miljoner kvadratmeter.*
 • Leasingverksamhet Q4 2022:**
  • 622,416 kvadratmeter totalt uthyrda
  • 154,961 kvadratmeter nya hyresavtal
  • 467,455 kvadratmeter förnyelser
 • Q4 hyresförändring: + 18%***
 • Helårsbeläggning: 98.7%
 • Uthyrningsverksamhet helåret 2022:
  • 3,451,415 kvadratmeter totalt uthyrda
  • 849,493 kvadratmeter nya hyresavtal
  • 2,601,922 Kvadratmeter förnyelser

* inkluderar drift, utveckling, innehas för försäljning, annat och VAA / VAC
** per den 31 december 2022 
*** baserat på leasingens startdatum

Leasinghöjdpunkter:

 • 28,660 kvadratmeter i Prologis Park Grolsheim DC1, Tyskland
 • 6,566 kvadratmeter i Prologis Park Budapest-Harbor DC11, Ungern
 • 5,736 kvadratmeter i Prologis Park San Fernando DC2, Spanien

Capital Deployment – fjärde kvartalet och helåret 2022:

Byggstarter:

Under fjärde kvartalet har det skett 5 byggstarter omfattande en total uthyrningsbar yta om 68 004 kvadratmeter i Tjeckien, Polen, Slovakien, Italien och Sverige. Tre av starterna var built-to-suitprojekt som omfattade 35 396 kvadratmeter, dessa är redan 100% uthyrda. Utöver dessa påbörjades två spekulativa projekt på totalt 32 608 kvadratmeter som ett direkt svar på växande kundefterfrågan.

Under 2022 har 31 byggstarter påbörjats, med en total uthyrningsbar yta om 747 673 kvadratmeter. Av dessa var 10 built-to-suitprojekt, omfattande 159 370 kvadratmeter som är 100% uthyrda, och 21 spekulativa utvecklingar på totalt 588 303 kvadratmeter.

Förvärv och dispositioner:

Under fjärde kvartalet 2022 förvärvade Prologis Europe en fastighet på 14 280 kvadratmeter i Madrid. Våra markförvärv uppgår till totalt 521 079 kvadratmeter i Italien, Spanien, Storbritannien, Polen och Tyskland. Prologis avyttrade en byggnad i Tyskland på totalt 3 561 kvadratmeter och 2 tomter i Storbritannien och Slovakien, totalt 255 982 kvadratmeter.

Detta innebär att årets förvärv uppgår till totalt 165 byggnader på 1 636 677 kvadratmeter och 21 tomter på totalt 1 311 980 kvadratmeter i hela Europa. Under 2022 avyttrade vi 4 byggnader på totalt 82 758 kvadratmeter och 6 tomter om totalt 677 644 kvadratmeter.

Insikter från Ben Bannatyne, President, Prologis Europe:

Under 2022 har vi utökat vår portfölj genom betydande förvärv och nya utvecklingsleveranser på våra 12 marknader i Europa och tillfört portföljen rekordhöga 1 636 677 kvadratmeter. Detta ger oss en ännu bättre möjlighet att möta våra kunders växande efterfrågan på premiumutrymme, särskilt på marknader med hög barriär och hög tillväxt.

Samtidigt som vi följer våra operativa- och capital deploymentstrategier fortsätter vi att förnya oss bortom det traditionella kommersiella fastighetsutbudet. Prologis Essentials plattform levererar nu nästa generations lösningar för att hantera några av de kritiska utmaningar som våra kunder står inför inom drift, energi, hållbarhet, mobilitet och arbetskraft.

Med våra Q4-resultat och Rent Index data från 2022, är vi försiktigt optimistiska inför 2023. Vi fortsätter att arbeta med våra kunder och team för att överkomma de utmaningar som följer med den pågående omstruktureringen av globala leveranskedjor.

Insikter från Eva van der Pluijm-Kok, Vice President, Research & Strategy, Prologis Europe:

Baserat på data från 2022 Prologis Logistics Rent Index, förväntar vi oss att den cykliska efterfrågan kommer att avta under 2023. Detta på grund av inflationen och dess återverkningar på kraftigt stigande kostnader för byggande och råmaterial, samt energikrisen från den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Trotts detta är efterfrågan på logistikfastigheter, särskilt i stadsområden, fortfarande mycket hög i hela Europa.

2022 ökade de europeiska hyrorna i rekordfart och steg med 15% jämfört med föregående år. Vid årsskiftet 2022 låg vakansgraden strax över marknadens rekordlåga 2,6%. För Prologis är vakansgraden vid årsskiftet 2022 ännu lägre, 1,3 procent. Utvecklingen avtog under 2022 och färre slutföranden förväntas sammanfalla med en minskad efterfrågan, vilket endast möjliggör en måttlig ökning av vakanser.

Våra kunder fortsätter att prioritera flexibilitet framför magra lagernivåer. Strukturella efterfrågefaktorer, så som uppbyggnad av e-uppfyllande funktioner, nearshoring och lagertillväxt, i kombination med regleringshinder som begränsar rymdutvidgningen har drivit företag att fatta snabba beslut för att säkra välbehövligt utrymme på bästa platser, som förväntas förbli underlevererade.

Ytterligare resurser/insikter:

Nyare artikel
Lokalbristen dubblar tidigare rekord på hyresökningar globalt

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.