Logistikfastighetsföretaget Prologis har tecknat ett nytt 10-årigt leasingavtal med Zoo Support Scandinavia i Eskilstuna. Avtalet innebär att företaget tar över hela Eskilstuna DC1 på nära 30 000 kvm och därmed utökar sin lagerkapacitet med nästan 5 000 kvm som tidigare användes av Teknikmagasinet. I och med övertagandet får också hela fastigheten smart energisnål LED-belysning. Planer finns också på att utrusta byggnaden med solceller.
 

Zoo Support Scandinavia är en del av Musti Group koncernen. Där ingår bland annat ArkenZoo, Animail, VetZoo samt Mustis norska och finska zoobutiker. Koncernen satsar på att vidareutveckla sitt erbjudande till sina kunder med allt för deras husdjur både i butik och online och ska nu koncentrera sin lagerverksamhet i Eskilstuna.

 – Vi har succesivt expanderat vårt lagerutrymme i Eskilstuna sedan vi flyttade in 2016 och nu har vi fått möjlighet att ta över hela fastigheten, säger Tobias Nilsson Vo, Chief Supply Officer på Musti Group. Vi kommer nu att koncentrera vår support till våra butiker i Norden och vår e-handel härifrån.

Enligt Tobias Nilsson Vo har e-handeln haft en stark kontinuerlig tillväxt sedan 2016, med en extra push under pandemiåret 2020. Förutom ökat behov av lageryta ställer det också krav på ett bra logistikläge för hela Norden och där har Eskilstuna många fördelar. Här finns Sveriges största intermodala terminal och läget kombinera tre olika transportvägar – järnväg, motorvägar och flyg. Avståndet till Stockholm är bara 70 km och 3,8 miljoner innevånare bor inom 60 minuters radie.  

– Till det kommer att Eskilstuna även kan erbjuda bra tillgång till personal, säger Nilsson Vo.

Hållbarhet i fokus

För både Prologis och Musti Group är det viktigt att kontinuerligt arbeta med hållbarhet. Från Prologis sida skapar expansionen i lokalen möjlighet att utrusta hela fastigheten med energisnål och smart LED-belysning, som även förbättrar arbetsmiljön.

– Vi vill vara ledande inom hållbarhet i ett brett perspektiv, säger Gunnar Gillholm, nordenchef på Prologis. Tillsammans med våra kunder vill vi driva utvecklingen framåt. I den här fastigheten har vi en gemensam ambition att exempelvis utrusta fastigheten med solpaneler.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.