DHL Supply Chain hyr från och med den 1 december 2021 ytterligare 5 900 kvadratmeter i Prologis logistikpark i Torslanda, Göteborg. Det nya avtalet innebär att den hyrda logistikytan i DC2 nu omfattar hela fastigheten. DHL hyr därmed två hela anläggningar i parken på totalt 36 000 kvm.

Som en av Prologis största kunder i världen väljer nu DHL Supply Chain att ytterligare utöka sin närvaro i Göteborgsområdet. Den världsledande leverantören av kontraktslogistik har sedan 2005 varit hyresgäster i Prologis logistikpark i Torslanda, där de disponerat hela DC4-anläggningen samt en del av DC2. Enligt ett nytt avtal tar nu DHL Supply Chain över hela den fastigheten och utökar med 5 900 kvadratmeter.

‒ Våra enheter i Torslanda är strategiskt belägna med nära anslutning till såväl Göteborgs hamn som Landvetters flygplats och motorvägarna E6 och E20. Vi är stolta att få fortsätta och stärka vårt samarbete med DHL – en av våra viktigaste kunder – i den här viktiga regionen, säger Gunnar Gillholm, VP country manager, Prologis Nordics.

Möjliggör konsolidering i ett strategiskt viktigt läge

För att den nya hyresytan ska integreras med övriga delar av fastigheten och anpassas efter DHL Supply Chains verksamhet kommer en rad förändringar att genomföras. Bland annat kommer två nya portar att installeras och en befintlig skiljevägg monteras ned. I samband med åtgärderna kommer även LED-belysning att installeras i hela fastigheten.

‒ Den här expansionen gör det möjligt för oss att konsolidera flera uppdrag till samma byggnad med vår befintliga kund – och utöka vår verksamhet på en strategiskt viktig plats. Prologis har varit lyhörda för våra önskemål och vårt goda samarbete har gjort att vi nu både kan expandera i Torslanda, och få fastigheten anpassad efter våra behov, säger Lars Jarlros, Business Development Manager på DHL.

Äldre artikel
Prologis nysatsar i Borås – förvärvar fastighet på nära 22 000 kvm
Nyare artikel
Prologis Logistics Rent Index 2021: Högsta efterfrågan och snabbaste hyrestillväxten någonsin

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.