Prologis köpte nyligen en 295 000 kvadratmeter stor portfölj med moderna logistikfastigheter i fyra starka logistiklägen i Sverige. I och med affären fick Prologis också 12 nya hyresgäster som kunder. Gunnar Gillholm, vice president och market officer på Prologis Nordics, berättar hur din verksamhet kan gynnas av att vara kund till Prologis.

1. Vilka fördelar finns det att vara kund till Prologis?

Det unika med Prologis är att vi är ett globalt företag helt specialiserade på logistikfastigheter, vilket gör det möjligt för oss att förstå våra kunders krav och behov på djupet. Vi är experter på logistiklösningar, vilket våra kunder får stor nytta av. Vår erfarenhet är dessutom inte bara lokal eller ens nationell, den är global.

Det betyder att vi har förmågan att hjälpa våra kunder att anpassa sig till nya globala trender på väg till Sverige. Det betyder också att vi kan hjälpa våra kunder att komma ut i världen när de söker logistiklösningar på andra nationella marknader.

Prologis är också finansiellt starka. Eftersom vi hela tiden fortsätter att investera I moderna logistikfastigheter, attraktiva logistiklägen och skapa logistikparker och kluster ‒ skapar vi möjligheter att växa med våra kunder när de behöver det.

2.  Vad betyder ordet långsiktig för dig och för dina kunder?

Prologis har alltid haft ett långsiktigt fokus. Det gäller allt vi gör, oavsett om det handlar om att bygga, förvärva, äga eller förvalta logistikfastigheter. Att veta att vi har ett långsiktigt perspektiv när vi investerar i våra kunders fastigheter och deras verksamheter skapar trygghet. Det framtidssäkrar också våra kunders egna investeringar i sina lokaler.

3. Vad kan era kunder förvänta sig av ert team?

Det nordiska teamet arbetar hårt och fokuserat på att utveckla och bibehålla bra relationer till våra kunder. Vi vill vara lättillgängliga, problemlösare med siktet inställt på långsiktiga relationer, så att kunderna ska kunna känna sig trygga med att ägna sig åt den operativa verksamheten, istället för att ta hand om lokalerna. Hyresgästerna ska helt enkelt kunna känna säkra på att vi tar hand om de problem som uppstår.

Äldre artikel
Förmågan att locka arbetskraft är den senaste trenden för logistikfastigheter
Nyare artikel
Prologis förvärvar unik portfölj med 295 000 kvadratmeter logistikfastigheter

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.