Ett av de mest omtalade ämnena inom logistik- och fastighetsbranschen idag är tillgången till kvalificerad arbetskraft – och hur man behåller den. Arbetskraftstrender påverkar inte bara lokaliserings- och rekryteringsstrategier ‒ att hitta en lojal personalstyrka blir dessutom allt svårare.

Lagerarbetets betydelse har förstärkts, särskilt under det senaste decenniet. Tillgången till lämplig arbetskraft i de 12 europeiska länder där vi bedriver vår verksamhet är ett nyckelkrav när det kommer till val av fastighet. Våra senaste undersökningar fokuserar på att klargöra samspelet mellan bevarandet av arbetskraft och logistikfastigheter. Den här undersökningen baseras på data från vår portfölj, som omfattar av mer än 16 miljoner kvadratmeter, otaliga samtal med många av våra cirka 700 unika kunder och vår egen databas.

I denna undersökning tar vi också en närmare titt på det breda utbudet av fastighetsinvesteringar som rör arbetskraft: exempelvis transporter, bekvämligheter och installationer.

Olika tillvägagångssätt i Europa

Här är fyra taktiska grepp som aktörer inom logistikfastighetsbranschen kan använda sig av för att locka, utbilda och behålla arbetskraft:

  1. Bättre transportförbindelser: Pendlingen måste vara så effektiv som möjligt.
  2. Fler bekvämligheter av högre kvalitet: I takt med att arbetskvalifikationerna ökar, blir bekvämligheterna på arbetsplatsen allt viktigare.
  3. Karriärmöjligheter inom logistikbranschen, samt ett engagemang i lokalsamhället: Långsiktiga initiativ förbättrar uppfattningen av logistiksektorn och skapar bestående lösningar.
  4. Förbättring av byggnadernas karaktär: En grundläggande del i en trevlig och hälsosam arbetsplats hänger på anläggningens inomhus- och utomhusmiljö.

Den här studien undersöker vilka behov lagerarbetare har idag, hur sammansättningen av arbetsgrupper förändras på grund av automatisering och arbetskraftsbrist, samt om en bredare mix av olika arbetskvalifikationer på ett lager innebär att det är utmanande att hitta lämplig arbetskraft? Logistikfastighetsbranschen har nu chansen att möta många av dagens utmaningar och bidra med framtida lösningar.

Läs mer i vår rapport

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.