Vi har här nöjet att presentera aktiviteter för första kvartalet 2021 för Prologis Europa. Sammanfattningen är en översikt över höjdpunkter och prestationer under periodens löpande verksamhet.

Verksamheten i siffror – första kvartalet 2021:

 • Total portfölj: 18,7 miljoner kvm*
 • Total uthyrning första kvartalet: 935 719 kvm, varav:
  • 187 954 kvm i nya hyresavtal
  • 747 765 kvm i förnyade hyresavtal
 • Hyresförändring: +10,8 %

*omfattar fastigheter i drift, under byggnation, som innehas för försäljning, övriga och VAA (Value-Added Acquisition) samt VAC (Value-Added Conversion)

Ett urval av våra uthyrningar:

 • 29 354 kvm i Prologis Eskilstuna DC1, Eskilstuna Sverige
 • 19 523 kvm i Prologis Park Neustadt DC1, Nürnberg, Tyskland
 • 12 312 kvm i Prologis Jordbro DC1, Stockholm, Sverige
 • 11 297 kvm i Prologis Park Bologna Interporto DC5, Italien

Kapitalutnyttjande – första kvartalet 2021

100% kundanpassade byggstarter:

 • 100% vår byggverksamhet (totalt 101 389 kvm) under det första kvartalet bestod av kundanpassade (BTS) projekt.

Kundanpassade byggprojekt efter geografi:

 • 31 385 kvm, Köln Niehl DC2 Expansion, Tyskland
 • 48 133 kvm, Poznan III DC2, Polen
 • 9 966 kvm, Prag Chrastany DC1A, Tjeckien
 • 11 905 kvm, Wroclaw V DC1 Expansion, Polen

Förvärv:

 • Under första kvartalet förvärvade Prologis Europa fyra byggnader i Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien, med en total uthyrningsbar yta på 44 371 kvm, samt två tomter i Storbritannien med en total markyta på 112 503 kvm.

Kommentar från Gunnar Gillholm, VP and country manager, Prologis Norden:

”Med en beläggningsgrad på 99,8 procent, över 60 000 kvadratmeter under utveckling och totalt över 40 000 kvadratmeter i nya och förnyade hyresavtal under första kvartalet har Prologis Norden fått en solid inledning på 2021. Med öppnandet av ett nytt kontor i den viktiga Stockholms-regionen har vi också etablerat en närvaro som både för oss närmare våra kunder och ger oss en plattform för att utöka vår närvaro i Mälardalen. Vår långsiktiga strategi är att etablera oss i attraktiva logistikområden där våra kunder vill vara och som samtidigt är hållbara över tid. En hållbarhet som också ska återspeglas i de fastigheter vi utvecklar tillsammans med våra kunder.”

Kommentar från Ben Bannatyne, vd, Prologis Europa:

”Vi har haft en stark utveckling under det första kvartalet 2021. Efterfrågan på kundanpassade och hållbara lagerutrymmen har ökat i takt med växande optimism på marknaden och kunderna letar efter skräddarsydda lösningar för att säkra sin framtida distribution. Den totala hyresverksamheten för Prologis Europa ökade med 17,4 % jämfört med samma period förra året och de nya hyresavtalen ökade med 34,8 % jämfört med föregående år.

Pandemin har accelererat och stärkt de strukturella trenderna på marknaden och även bidragit till att förändra marknaden för logistikfastigheter för gott. Vi är väl positionerade och mer engagerade än någonsin i att hjälpa våra kunder att ligga steget före i utvecklingen. Vi har fortsatt att leverera kundanpassade lösningar och lagertjänster genom vår plattform Prologis Essentials Marketplace. Genom att stärka närvaron på våra kärnmarknader och komma närmare slutkunderna kan vi dessutom erbjuda ett mervärde, utöver fastigheterna. En fastighets läge är viktigare än någonsin. Tillsammans med ett växande behov av förstklassiga lagerutrymmen, främst beroende på den ökande e-handeln, har dessa faktorer lett till en positiv hyresförändring.

Hållbar utveckling är centralt i allt vi gör. Våra ESG-mål (miljöförvaltning, socialt ansvar och styrning) återspeglar det ansvar vi tar för att skapa värde i hela vår kärnverksamhet. ESG ger dessutom konkurrensfördelar eftersom det både ökar avkastningen för våra aktieägare och minskar vår miljöpåverkan. Vi har vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläppen, en tydlig strategi för koldioxidminskning, med bland annat utsläppskompenserande program och skydd av regnskogar, och vi följer alltid de högsta hållbara och certifierbara standarderna i vår byggverksamhet. Vi har en väl etablerad innovationskultur och arbetar sida vid sida med våra kunder för att hjälpa dem att nå sina egna ESG-mål. Våra medarbetare i Europa bidrar därmed till nya högre standarder på områden som förnybar energi, hållbar byggnadsdesign, gröna investeringar och gröna jobb.”

Ytterligare material/information:

Nyare artikel
Padel för alla: Stockholms bästa padelhall lockar unga till sporten

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.