Prologis har haft en stark tillväxt de senaste åren och förvaltar idag mer än 800 000 kvadratmeter moderna logistikfastigheter. Trots det står fortsatt expansion i Norden fortfarande på agendan. Så hur växer ett företag inom logistikfastighetsbranschen på ett ansvarsfullt sätt? Vi frågade Johan Nihlmark, Market Officer på Prologis, med ansvar för flera tunga regioner.

Swe office

Gunnar, Tony, Johan och Andreas diskuterar den fortsatta expansionen.

Johan Nihlmark har en bred kommersiell roll på Prologis Norden. Hans ansvar omfattar den expansiva Göteborgsregionen, Norrköping/Jönköping samt området kring E6 ned till Öresund och han har ett brett fält av arbetsuppgifter.

‒ Vi vill växa för att vi fortsatt upplever en stark efterfrågan på moderna och välplacerade logistiklösningar, säger Johan Nihlmark. Framförallt från e-handeln som har ständigt behov av mer logistikyta.

Tillväxtstrategin ställer krav på att använda alla möjligheter till att utvidga portföljen. Från att förvärva mark och utveckla kundanpassade lösningar till att bygga på spekulation och titta på fastighetsportföljer som är ute till försäljning.

‒ I kommuner där trycket är högt och brist på byggbar mark handlar det om att visa att vi är rätt partner, men i andra regioner utan markbrist ligger fokus på att hitta rätt affär. Vi är öppna för att växa på alla sätt, men kravet är att det måste vara både hållbart och lönsamt.

Markförvärv och långsiktiga investeringar

För den som söker nya markområden är det viktigt att ha bra kontakt med kommunerna och ligga tidigt i planprocessen. Prologis strategi med långsiktiga investeringar uppskattas också hos många kommuner.

‒ Våra investeringar har alltid ett långsiktigt fokus på att äga och förvalta. Det är en integrerad del av vår affärsmodell. Vi investerar i tekniskt framtidsäkra och hållbara byggnader samtidigt som vi vill att de som arbetar i våra lokaler ska må bra.

En av de stora utmaningarna i den växande logistikbranschen är svårigheten att attrahera och behålla personalen.

‒ Eftersom vi vill vara en del av lösningen så utvecklar vi lokaler med god arbetsmiljö, som luftkvalitet, inredning och personalutrymmen. Ett bra serviceutbud i området är också viktigt.

Att förstå kunden på djupet

För att driva affärerna framåt krävs en mångfacetterad kompetens. Utgångspunkten är alltid kundens behov och hur de kan tillfredsställas med Prologis lösningar. Där gäller det att vara en flexibel och aktiv problemlösare

‒ Det är viktigt att kunna våra kunders bransch, deras problem, hur de tänker och hur saker hänger ihop.

Ett exempel som Johan håller fram är ett avtal med Valmet AB, som nu flyttar sitt servicecenter till en av Prologis fastigheter på Hisingen. Det är inget vanligt lager som nu skapas, utan ett komplett servicecenter för tillverkning, uppgradering och reparation av stora skrymmande pannor till massa-, pappers- och energiindustrin.

Ett annat är Göteborgsoperans nya lager på Hisingen som blev en inte bara blev ett ställe att ställa in scendekor och rekvisita på, utan en komplett scenverkstad där hela scenbilder kan tillverkas. En logistisk lösning på flera utmaningar operahuset i Göteborg hade.

 - Om vi förstår kunden på djupet, kan vi också hitta unika lösningar på just deras behov. Då kan vi också stå trygga i konkurrensen och vinna affärerna, avslutar Johan.

Äldre artikel
Robert Wiström, Property Manager Nordics: Ny på Prologis men gammal i gamet

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.