Den globala pandemin har för evigt förändrat marknaden för logistikfastigheter: beslut om försörjningskedjan har blivit mer holistiska, mer datadrivna och mer angelägna än någonsin. Bakom detta paradigmskifte ligger samma krafter som har förändrat hela vårt sätt att leva, arbeta och shoppa: urbanisering, digitalisering och demografi.

Syftet med denna rapport är att särskilja människors och företags tillfälliga beteenden under pandemin från de bestående drivkrafterna som kommer att påverka försörjningskedjorna även i framtiden. Prologis Research förväntar sig exempelvis tillfälliga toppnoteringar för upplevelseindustrin (till exempel resor och nöjen) och shopping i fysiska butiker under andra halvan av 2021 på grund av uppdämda behov skapade av covidrestriktionerna. Bland de bestående krafterna som styr efterfrågan på logistikfastigheter finns följande:

  1. Den långsiktiga strukturella tillväxttakten för logistikfastigheter har stigit. De konsumtionsorienterade användningarna utgör en allt större andel av logistikefterfrågan, medan de produktions- och handelsorienterade användningarna har minskat.
  2. Teknik och demografi förändrar detaljhandeln. Konsumenternas förväntningar har stigit på permanent basis. Enligt prognoser från Prologis Research kommer e-handelns globala genomslag att öka med cirka 150 baspunkter per år under de kommande fem åren. De fysiska butikerna kommer i allt högre grad att behöva rutiner för snabb påfyllning av varor för att överhuvudtaget kunna konkurrera.
  3. De bästa logistikmetoderna får globalt genomslag. Försörjningskedjornas motståndskraft prövas i takt med att företagen expanderar globalt, vilket i sin tur driver på efterfrågan på moderna lager och decentraliserade nätverk. I kombination med ett växande antal konsumenter skapar denna världsomspännande omvälvning ett behov av 270–370 miljoner kvadratmeter moderna logistiklager under nästa cykel.
  4. Geografiskt läge betyder mer än någonsin för logistikfastighetskunder. Försörjningskedjorna ger upphov till viktiga konkurrensfördelar och kommer även fortsättningsvis att driva på den ekonomiska utvecklingen.
  5. Priselasticiteten för efterfrågan har minskat. Välgrundade beslut kring nätverksplanering kan ge fördelar inom intäktsgenerering och kostnadskontroll som väsentligt uppväger fastighetskostnaderna, som endast utgör 5 % av totalkostnaderna i försörjningskedjan.

Även om korrelationen mellan ekonomiska variabler har förändrats förblir delar av verksamheten oförändrade. Många små och medelstora kunder är beroende av lokala ekonomiska trender och investeringstrender. För kunder som kan reagera snabbt på föränderliga strategier i detaljhandeln och försörjningskedjan, kommer framtidens försörjningskedja och dess påverkan på detaljhandeln att forma både efterfrågan och kundprofilerna i många år framöver.

Ladda ner rapporten här (på engelska)

Äldre artikel
Prologis index över logistikhyror 2020: Motståndskraften testad

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.