Att ta hållbarhet till nästa nivå är en viktig del av utbyggnaden av Power i Jönköping och Footway i Eskilstuna. Det innebär allt från BREEAM-ackreditering till minskning av koldioxidavtryck och skydd av den biologiska mångfalden.

Prologis har under decennier visat sitt starka engagemang när det gäller ESG (miljöförvaltning, socialt ansvar och bolagsstyrning) genom att använda innovativa och hållbara byggmaterial. Dessutom införlivas alla nya utvecklingsprojekt i Europa Prologis samarbete med Cool Earth, en välgörenhetsorganisation för klimatförändringar och hållbarhetscertifieringen Planet Mark.

Genom Cool Earth kommer utbyggnaderna i Jönköping och Eskilstuna att värna 400 hektar hotad regnskog i Papua Nya Guinea, vilket skyddar både vilda djur och den biologiska mångfalden, samtidigt som livstidsutsläppen av koldioxid minskar. Dessutom leder hållbara byggmaterial, till exempel ett innovativt golvsystem som minskar bottenplattans tjocklek samtidigt som bärkraften bibehålls, till betydande minskningar av koldioxidutsläppen i båda projekten.

Gemensamt hållbarhetsfokus

Miljön stod på dagordningen från dag ett av projektplaneringen och den ekologiska delen av BREEAM-ackrediteringen har fått extra uppmärksamhet. I Skillingaryd kommer till exempel lastgården att begränsas för att skydda en bäck och angränsande djurliv.

– Att ha kunderna med på tåget gör det möjligt att gå ett steg längre, säger Tony Johansson, projektledare på Prologis Nordics.

Hyresgästerna, Power och Footway, delar också Prologis syn på hållbarhet och fokus på projektens miljöpåverkan.

– För oss på POWER är det viktigt med fokus på hållbarhet, säger Ulrika Onselius, platschef på Power International Logistics AB i Skillingaryd. Vi jobbar målmedvetet och systematiskt för att vårt bidrag ska betyda något i ett större perspektiv. Förutom att ta eget ansvar för vår verksamhet – för till exempel etiska riktlinjer, transport och elförbrukning – vill vi också hjälpa våra kunder att göra grönare val.

Jesper Dahlqvist, platschef på Footways tillägger:

– För oss är hållbarhet viktigt på flera plan. Vi behöver ta hänsyn till både våra kunders ökande krav på hållbara produkter och transporter samt de förväntningar som finns från våra befintliga och kommande leverantörer och e-handelsbutiker. Därför ser vi hållbarhet och hänsyn till våra fastigheters omkringliggande miljöer som en naturlig del av vår affär, snarare än att bara uppfylla de krav som myndigheterna ställt upp.

Extra hållbara funktioner

Prologis-teamet arbetar tätt ihop med Power och Footway i projekten. Genom att använda BREEAM-ackreditering som utgångspunkt läggs flera hållbara funktioner till allteftersom projekten fortskrider, till exempel förbereds de nya byggnaderna för solpaneler och smarta LED-lampor installeras för energieffektivitet och en förbättrad arbetsmiljö.

Flera funktioner har också planerats in för att förbättra för företagens medarbetare. Exempelvis ett nytt utomhusområde, ökat dagsljusinsläpp på lagret, laddstationer för elbilar och träningsanläggning inomhus.

Äldre artikel
Prologis europeiska kampanj ‘Dock Doors of Giving’ gav över 3 miljoner SEK till välgörenhet
Nyare artikel
Prologis index över logistikhyror 2020: Motståndskraften testad

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.