Logistikfastighetsföretaget Prologis har tecknat avtal om att bygga ut Powers centrallager i Skillingaryd utanför Jönköping. Anledningen till utbyggnaden, som omfattar över 19 000 kvadratmeter, är Powers förvärv av Mediamarkt i Sverige. Det första spadtaget tas den 5 september och byggnaden väntas stå klar i september 2024.

– Prologis mål är att ge våra kunder möjlighet att helt ägna sig åt sin verksamhet. Vi jobbar därför kontinuerligt med att minimera de onödiga och komplexa processerna, så att kunden kan fokusera på det som är viktig, säger Gunnar Gillholm, Vice President och Country Manager på Prologis Nordics. Att Power har gett oss förtroende att genomföra ännu en utbyggnad är ett tydligt tecken på att våra hyresgäster uppskattar Prologis och vårt breda utbud av tjänster, fortsätter Gillholm.

Powers centrallager i Skillingaryd levererar produkter till hela Norden, oavsett om det gäller butiker, webbhandel eller direkt till slutkund. Utbyggnaden av det befintliga lagret har planerats under en längre tid men har, efter förvärvet av Mediamarkt i februari i år, tidigarelagts och påbörjas redan nu. Det är andra gången som Power bygger ut sitt lager i Skillingaryd tillsammans med Prologis, senast var 2020.

– Vi har fört en dialog med Prologis under en lägre tid kring utbyggnaden av vårt centrallager i Skillingaryd. Redan 2020 när den senaste utbyggnaden gjordes så tittade vi på vad nästa steg skulle kunna vara, säger Ulrika Onselius, Site manager på Power International Logistics AB i Skillingaryd. Efter förvärvet av Mediamarkt tidigare i år föll det sig naturligt för oss att expandera vår yta och öka lagringskapaciteten.

Utöver den utökade ytan kommer utbyggnaden att få 8 nya lastportar samt en ny utfart för att effektivisera logistiken för lastbilar inom området. Precis som resterande byggnad får nybyggnationen även miljöcertifieringen BREEAM ”Very Good”.

– Förutom lageryta har vi även sett behovet av fler portar för att hjälpa oss hantera större volymer. I samband med ombyggnationen såg vi också möjligheten att tillsätta ytterligare en utfart för att effektivisera transporter. Idag har vi två infarter men endast en utfart, den nya utfarten blir därför ett välkommet tillskott dels för att ha redundans, dels för att öka kapaciteten när de inkommande volymerna är som högst, avslutar Casper Odeen, Utvecklingsansvarig på Power International Logistics AB i Skillingaryd.

Ansvarig byggentreprenör för projektet är YLAB Larssons Bygg AB.

Nyare artikel
Prologis Park Eindhoven DC4 – världens första logistikbyggnad att tilldelas zero carbon-certifiering

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.