Årets IMPACT Day tillägnade det svenska Prologis-teamet Ågrenska och deras center på Lilla Amundön. Vi målade och fixade för att iordningställa inför sommarens aktiviteter och läger som inriktar sig till barn med sällsynta diagnoser och deras föräldrar och syskon.

Sedan 2013 har Prologis-anställda runt om i världen engagerat sig i företagets årliga och globala välgörenhetsdag, då vår personal lägger ner sina pennor och kavlar upp ärmarna för att bistå de samhällen där de bor och arbetar. Den 12 maj var det för elfte gången dags och det svenska teamet ägnade i år dagen åt Ågrenska och deras center på Lilla Amundön.

Impact day 2023 - Sweden team

 

Ågrenska är ett nationellt kompetenscenter för sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar. En idéburen organisation som bedrivs utan vinstintresse och i deras verksamhet på Lilla Amundön får familjer med barn som har sällsynta diagnoser stöd och avlastning, samtidigt som det också är en mötesplats, både för barnen och för deras syskon och föräldrar. Ågrenska har såväl daglig verksamhet som sommarläger och olika aktiviteter.

Prologis IMPACT Day bygger på företagets kärnvärden, Integritet, Mentorskap, Passion, Ansvarsfullhet och Samverkan (Integrity, Mentorship, Passion, Accountability, Courage, Teamwork—IMPACT). Tidigare år har Prologis arbetat med allt från miljökampanjer, trafiksäkerhet och renovering av föreningslokaler till att stötta handikappidrotten.

Impact day 2023 - Sweden team 2

 

Under 2023 bidrog ungefär 2 500 Prologis-anställda från 19 länder med tusentals timmar av välgörenhetsarbete för att göra skillnad i andras liv. Över hela världen samarbetar Prologis med ett stort antal organisationer för att stötta miljö, välfärd och pedagogiska frågor.

Läs mer om Ågrenska.

IMPACT Day är ett av flera sätt som Prologis bidrar till våra lokalsamhällen:

  • Sedan 2013 har anställda frivilligt arbetat nästan 80 000 timmar.
  • Prologis Space for Good-program har gett 200 miljoner kronor i logistikutrymmesdonationer under de senaste fem åren (2018-2022).
  • Vi tillhandahöll 25 miljoner kronor i logistikutrymme som donerades genom vårt Space for Good-program 2022.
  • Sedan 2018 har Prologis och Prologis Foundation gjort nästan 170 miljoner kronor i välgörenhetsinsatser till ideella organisationer i de samhällen där vi verkar.
  • Företaget uppmuntrar också anställda att donera och ställa upp som volontärer på individuell basis genom våra Matching Gifts and Dollars for Doers-program.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.