Prologis har branschens enda företagsinterna research-team. Detta ger oss insikter i dagens möjligheter och morgondagens trender. Förmågan att hantera en värld i förändring är helt nödvändig eftersom just föränderligheten är det enda konstanta inom logistik. Det är också därför vi, som enda företag i branschen, äger vår egen databas. Mot bakgrund av detta har vi valt att ytterligare fördjupa vår kunskap om logistikfastighetens roll i framtidens leverantörskedjor.

I den första delen av den här tredelade rapportserien konstaterade vi att den ökande e-handeln förkortar leverantörskedjan och förflyttar logistiken närmare kunden. Resultatet blir en ökad efterfrågan på logistiklokaler vilket leder till ökade kostnader.

I den nyligen publicerade andra delen av samma serie, utvecklar vi dessa insikter genom att undersöka en nyckelfråga: är de nya nätverksstrategierna hållbara? Av två anledningar kommer vi fram till att svaret är ja: 1) e-handeln bidrar med betydande värde för konsumenterna och 2) värdet som logistikfastigheter bidrar med överstiger i hög grad dess kostnader.

Slutsatserna är ett resultat av ett samarbete med The Sequoia Partnership, ledande inom forskning och analys av leverantörskedjor. Tillsammans utvecklade vi en modell för att beräkna leverantörskedjans totala kostnader och beståndsdelar. Modellen hjälper oss att utvärdera de alternativkostnader som företag måste ta hänsyn till i syfte att optimera utgifterna och hantera högre ställda krav på service. Modellen tar också hänsyn till e-handelns växande krav på nyckelkomponenterna inom leverantörskedjan såsom transport, arbetskraft, detaljhandelsfunktioner och logistikfastigheter.

Analysen visade en rad nya insikter som kan bidra till framtidssäkrade leverantörskedjor och logistikverksamhet:

  1. E-handeln har intensifierat sitt arbete att utveckla lägesstrategier för distributionscenter
  2. Decentraliserad e-leveransmodeller är de mest kostnadseffektiva
  3. Nya metoder för e-leveranser (exempelvis click-and-collect) ökar efterfrågan på logistiklösningar
  4. Förändrade leverantörskedjor ökar behovet av arbetskraft

- E-handeln förkortar leverantörskedjorna och flyttar dem närmare konsumenterna. Detta leder till att efterfrågan på logistikfastigheter ökar i och omkring befolkningstäta regioner som Stockholm och Göteborg. En trend vi förväntar ska fortsätta, framförallt eftersom e-handeln i Sverige fortfarande inte kommit lika långt som i andra delar av världen, säger Dirk Sosef, chef för Prologis Research & Strategy i Europa.

Hela rapporten finns att läsa här

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.