Hållbarhet har länge varit ett fokusområde inom logistikfastighetsbranschen. Det har främst visats i designen av byggnaderna och genom energieffektiva lösningar. När e-handeln växer och blir en allt mer betydande del i den stora efterfrågan på logistik, ökar behovet av att utvärdera hållbarhet med denna nya och ökande användning i åtanke.

Akademiska studier som undersökt miljöpåverkans aspekter inom detaljhandel, visar att e-handel förbättrar hållbarheten. Nyckeln till bättre hållbarhet inom detaljhandel är att minska påverkan från transporter – den enskilt största utsläppskällan i USA. I den aspekten är e-handel betydligt mer effektivt än andra typer av handel. Genom att slå samman varutransporter och låta de köra flera leveranser på en gång, istället för att låta lastbilar åka från punkt A till punkt B och sen tillbaka, minskas transporternas koldioxidutsläpp med mer än 50 %. Därtill bidrar en accelererad övergång till elektriska fordon av leveransföretag (i jämförelse med en större flotta av fordon) till att skillnaderna i koldioxidutsläpp mellan e- handel och butikshandel ökar. Användandet av förpackningar är visserligen större inom e-handel, men användandet av bättre transporter väger upp för det. Totalt sett beräknas e- handelns miljöpåverkan vara 15 % lägre än butikshandelns.

LÄS MER I VÅR RAPPORT

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.