Vem är redo att forma framtiden? Logistikfastigheter är en av de mest eftertraktade tillgångarna hos investerare. Den europeiska logistikmarknaden växer stadigt och drivs av strukturella förändringar som går mot global handel, förändrade konsumentbeteenden och en växande e-handel, samt en omvandling av logostikkedjorna.

‒ För tio år sedan var logistikfastigheter den fula ankungen på arbetsmarknaden, säger Wouter de Vries, HR business Partner på Prologis Northern Europe. Men detta har förändrats och logistikfastigheter är nu ikapp när det kommer till att attrahera unga talanger. Förflyttningen från fysiska butiker till e-handel har särskilt påverkat vår sektor.

Logistikfastigheter spelar en viktig roll i e-handeln, och e-handeln är den snabbast växande enheten i Prologis portfölj, som just nu utgör mer än 20 procent av portföljen.

Steget före

‒ Eftersom logistiklandskapet förändras, vilket I sin tur påverkar vår verksamhet, måste vi vara innovativa, förklarar de Vries. Tack vare vårt företags storlek har vi kapaciteten att experimentera och vara först med innovativa lösningar. Den här faktorn gör oss till en spännande arbetsgivare som är väl förberedd på att handskas med den föränderliga omgivningen.

Logistikfastigheter innebär att du med säkerhet har ett jobb och samtidigt är en del av en sektor i stadig förändring. I jämförelse med andra områden inom fastighetsmarknaden är projekttiderna korta – 12 till 24 månader från start till mål. Detta gör att man som individ är en del av ett helt projekt, från idé till den slutliga anläggningen, på kort tid. Med ett team på ungefär 70 personer förvaltar Prologis Northern Europe en portfölj innefattande mer än 5 miljoner kvadratmeter. Det gör att anställda tidigt kan ta ansvar och på så sätt kan bygga en givande karriär.

Många möjligheter att utvecklas

‒ För en framgångsrik karriär inom logistikfastigheter krävs en kombination av olika kompetenser, säger De Vries. Förmågan att kunna tänka både kommersiellt och tekniskt ger dig de bästa möjligheterna att förvalta värdefulla projekt samt arbeta med och samordna externa tjänsteleverantörer. Vi har ett starkt kundfokus i vår verksamhet, därför måste vi också ha den bästa tänkbara kundservicen.

Prologis erbjuder möjligheten att utveckla dessa förmågor. För att arbeta med fastighetsförvaltning krävs en förståelse för hur byggnader fungerar. Som leasing officer eller market officer lär man sig att sluta avtal. Ett finansiellt jobb som tillför ännu mer erfarenhet. Prologis erbjuder en kombination av de här färdigheterna i sitt Northern European graduate program.

‒ Du kan inleda en karriär hos Prologis under eller efter dina studier – och arbeta med fastighetsförvaltning, projektledning eller uthyrning och utveckling, samt andra viktiga funktioner som finans och marknadsföring, säger de Vries. Vi ser fram emot att träffa framtida logistikfastighetsproffs och lära oss om deras åsikter och diskutera karriärmöjligheter på Expo Real. Vårt företag är öppet för nya tankesätt och söker kreativa personer som i sin tur är öppna för att se saker ur ett annat perspektiv.

Om du vill vara en del av den här växande sektorn - kom och träffa oss på EXPO REAL CareerDay  den 9 oktober 2019, mellan 09.00-14.00, västra entrén. Vi utlottar ett begränsat antal gratis biljetter till Expo Real. Registrera dig här.

Besök Prologis på Expo Real i mässhall C, monter 211. Vi ser fram emot att träffa dig.

Äldre artikel
Gina Helmold, Head of Developments: Med fokus på morgondagen redan idag

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.