För elfte gången finns vi med på den prestigefulla listan över världens mest hållbara företag ‒ Global 100. Nu driver vi utvecklingen mot klimatneutrala logistikfastigheter. För oss har hållbarhet länge varit en drivande och självklar del av verksamheten.

Efterfrågan på logistikfastigheter är hög i Sverige. Pådrivet av exempelvis e-handelns behov av lagerhantering är nu vakansgraden i branschen på historiskt låga nivåer, särskilt i viktiga logistiklägen. Något som driver på nybyggnadstakten.

”Hållbarhet börjar bli en hygienfaktor i branschen, men vi vill tillsammans med våra kunder ta utvecklingen ett steg till.  Så vi har byggt vår första klimatneutrala logistikfastighet”, säger Gunnar Gillholm, Vice President, Market Officer på det globala logistikfastighetsbolaget Prologis.

Den klimatneutrala fastigheten är en nybyggd logistikanläggning i Tyskland, som utvecklats i nära samarbete med kunden L’Oréal. Byggnaden är på över 100 000 kvadratmeter en mängd tekniska lösningar utöver energisparande isolering och smart LED-belysning.

Byggnaden har bland annat 7 400 solceller med en maxeffekt på 2 mW och kompletterande vindkraft som tillför extra energi. På taket odlas även växter som både fungerar som fågelhabitat och kontrollerar vattenflödet ut i dagvattnet. Byggnaden återvinner också regnvattnet för det vatten som används i byggnaden.

 ”Tillsammans med kunden har vi kunnat ta allt ett steg längre och det är så det måste vara. Projektet visar hur långt man kan komma idag med en kund med verkligt höga ambitioner”.  

Det tyska exemplet skulle kunna tillämpas i Norden om kunden har den ambitionen. Delar tillämpas redan idag. Här byggs Prologis alla nya anläggningar med BREEAM ”Very good” som standard, smart och energisnål LED-belysning. De är också byggda för solcellsanläggningar om kunden önskar.

”För solceller är faktiskt det svenska regelverket ett av hindren. Den tyska anläggningen på 2 mW är hela åtta gånger större än många av dagens svenska anläggningar. Men med ett annat regelverk skulle vi sannolikt kunna se fler anläggningar likt den tyska även här i Sverige.”

En växande mängd nya logistikfastigheter innebär en stor miljöbesparande potential. Dagens logistiklokaler ska ju inte bara värmas upp och underhållas, de innehåller också ofta en stor mängd eldriven teknik som exempelvis truckar, automatiserad lagerhantering, autonoma fordon och fler robotar för att bara ta några exempel. För Prologis som hanterar hela kedjan, från byggnation, uthyrning och förvaltning, är det uppenbart att det finns mycket att vinna på att byggnaden bli mindre beroende av extern el.

”Det finns idag områden i Sverige som har problem med elförsörjningen till nybyggda fastigheter. Här finns stora möjligheter att utnyttja ytorna till att producera maximal effekt, bara regelverken tog hänsyn till möjligheterna”

Prologis styrka är att vi är aktiva i 19 länder och har en mycket platt organisation, vilket gör det lätt utbyta kunskaper och erfarenheter länderna emellan, menar Gunnar Gillholm. Det har gynnat de svenska kunderna som kunnat få lösningar som redan testats på annat håll i världen. Men det finns lösningar som ännu inte nått hit.

“Here in Sweden,” says Gillholm, “we havn’t used all the solutions available around water management. For example, we don’t take advantage of the large roof surfaces to control water runoff to stormwater drains and to recycle rainwater. There is more to do there.”

Äldre artikel
Prologis lanserar ett europeiskt program för att minska och reducera effekterna av koldioxidavtrycket och skydda regnskogarna
Nyare artikel
Snabbare detaljhandelsutveckling kan hålla efterfrågan uppe på välplacerade logistiklokaler

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.