Magnus Thim är Senior Property Manager Nordics och förvaltar 520 000 kvm fördelat på 18 fastigheter i Norden. Hans styrka är ett högt tekniskt kunnande och hans filosofi i jobbet bygger på 3 nyckelord — närvaro, närhet och partnerskap.

Magnus Thim har arbetat över 20 år med byggnads- och fastighetsförvaltning. 2016 började han arbeta på Prologis och det har han inte ångrat.

‒ Det var verkligen något nytt att komma in på ett världsomspännande bolag. Olika världar och många språk, men jag upptäckte snabbt att vi hade mycket gemensamt. Ofta har vi samma utmaningar och inom företaget finns en otrolig erfarenhetsbank som stöd när man ställs inför problem. Jag känner att Prologis verkligen bryr sig om sina anställda och om världen. Det är inte bara floskler, utan kärnan i företaget.

När det gäller relationerna till både kunder och leverantörer har Magnus en tydlig bild av vad som behövs.

‒ Våra hyresgäster ska trivas och känna att de får vad de vill ha. Det handlar om vårt varumärke som företag. Det är alltid det viktigaste.

Magnus arbetar efter tre ledord som sammanfattar hans filosofi kring en fastighetsförvaltning i världsklass:

‒ Det första handlar om närvaro, att vara där helt enkelt. Jag besöker regelbundet våra kunder och deras fastigheter, antingen personligen eller via vår partner för fastighetsskötsel L&T. Vi håller vad vi lovar och har löpande kontakt med våra kunder.

‒ Det andra är närheten till kunden. Jag måste göra samma prioriteringar som kunderna.

Partnerskapet är den tredje och avgörande ingrediensen i Magnus syn på jobbet, både mellan hyresgästerna och underleverantörerna.

‒ Det är det som får jobbet gjort. Vare sig det är en leverantör eller en hyresgäst är det viktigt att skapa en relation som blir mer av ge och ta, en öppen dialog kring deras behov och vad vi kan leverera.

Det är inte en fråga om en relation mellan köpare och säljare, utan just om ett partnerskap där det goda samarbetet kan växa fram menar Magnus.

En viktig del i ett partnerskap är tekniskt kunnande, något som Magnus byggt upp under de 20 år han jobbat med fastighetsförvaltning av olika slag.

‒ Jag behöver inte förlita mig på underleverantörernas kunskaper utan kan snabbt göra en bedömning om ett förslag är rätt och rimligt.  Det är också det som öppnar upp för en verklig dialog och ett gott samarbete.

‒ Mitt jobb är att skapa långsiktiga relationer där kunden ska känna sig trygg att fokusera på sin egen verksamhet inte att ta hand om fastigheten, avslutar Magnus. Det är så våra kunder kan känna sig trygga med att vi tar hand om allt för dem.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.