Vi har nu officiellt lanserat vår Essentials Marketplace i Europa, ett snabbt och enkelt upphandlingsverktyg som sparar värdefull tid för våra kunder när de startar, expanderar eller uppgraderar sin verksamhet. Webbplattformen bygger på stabila tjänster och erbjuder en rad viktiga lagerinredningsprodukter och installationsprocesser.

Den centrala tanken bakom Essentials Marketplace är att tillgodose våra kunders behov med passande lösningar. Tack vare vår unika storlek, med över 18 miljoner kvadratmeter logistikfastigheter i hela Europa, och våra expertkunskaper, har vi kunnat inleda samarbeten med betrodda leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder enkel tillgång till den utrustning de behöver till attraktiva priser. Vi kan ta hand om våra kunders produktupphandling, hjälpa till att göra deras liv enklare och låta dem fokusera på sin egen verksamhet.

Produkter som finns på Prologis Essentials Marketplace är:

Prologis SolarSmart: Grön energiproduktion som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Över hela Europa använder 108 av våra kunder redan solenergisystem som vi har installerat och underhåller. Vårt expertteam är redo att hjälpa nya kunder att byta till en grönare och mer hållbar energilösning, med alla de fördelar som minskat koldioxidavtryck medför.

LED-belysning: Eftersom många av våra kunder nu arbetar längre dagar bidrar LED-belysning till att förbättra de anställdas välbefinnande och sänker energiförbrukningen och kostnaderna. Via Essentials Marketplace kan kunderna enkelt och billigt uppgradera till ”smart” LED-lagerbelysning med rörelsesensorer och dagsljuskontroller.

Lagerinredning: Att inreda ett lager kan vara tidskrävande och kostsamt. Den kunskap vi redan har om en kunds utrymme gör, i kombination med vårt etablerade nätverk av leverantörer, att vi kan ligga steget före när det gäller att designa, upphandla och installera standardhyllsystem, mezzaniner eller automatiserade system.  Vår globala närvaro gör det möjligt för oss att säkra konkurrenskraftiga marknadspriser och tillhandahålla både innovativa och beprövade lösningar, så att kunderna kan få tillgång till ett brett utbud av hyllösningar av högsta kvalitet.

Truckar: Våra kompletta Forklift Solutions är avgörande för en smidig och effektiv drift av alla lager och ger kunderna en enkel och kostnadseffektiv upphandlingslösning för ett urval av konkurrenskraftigt prissatta, förkonfigurerade gaffel-, lyft- och palltruckar.

I framtiden kommer Prologis Essentials Marketplace-plattformen i Europa att kompletteras med Facility Management- och Customer Resource-tjänster, för att kunna hjälpa till i alla delar av våra kundrelationer.

Klicka här för att ladda ner broschyren Prologis Essentials Marketplace eller besök prologis.se/prologis-essentials för att ta reda på mer

Äldre artikel
Logistikfastigheter kritiska för vitaliteten i den globala ekonomin

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.