Det kan bli mer kultur i Torslanda när GöteborgsOperan växer med ytterligare 4 800 kvm, en ökning på nära 50 procent. Det blev möjligt när Prologis frigjorde en intilliggande lokal. Nu ska den nya ytan anpassas för att även kunna bedriva publik verksamhet. Två nya scener för både repetitioner och publik ska växa fram.

De nuvarande lokalerna var egentligen större än tänkt. Men redan efter något år insåg GöteborgsOperan potentialen och började efterfråga mer yta. Efter diskussioner med en befintlig hyresgäst som ändrat sina planer kunde Prologis hjälpa till och frigöra ytterligare nästan 5 000 kvm.

– Vi hade faktiskt förmånen att kunna hjälpa två kunder samtidigt, säger Johan Nihlmark, affärsutvecklare på Prologis. Att dessutom få vara med och ge Göteborg två möjliga nya repetitions- och teaterscener ute i Torslanda känns ju väldigt bra i hjärtat. Operan kommer nu att utföra större anpassnings – och ombyggnadsåtgärder för den nya verksamheten

För GöteborgsOperan innebär förändringen att de nu kan genomföra en gammal idé som legat och grott, att skapa ett samarbete mellan stads- och regionfinansierade teatrar i Göteborg. Ett slags temporärt produktionscentrum för teatrar i Västsverige, där man kan samnyttja resurser.

– Samarbetet omfattar Folkteatern, Stadsteatern, Backateatern och Angeredsteatern. Dessa har nu sagt upp sina befintliga lagerlokaler och flyttar ut till oss i Torslanda. Lösningen gäller i första hand tio år framåt och är en gemensam lösning som avlastar samtliga organisationer, säger Håkan Jönsson, facility manager på GöteborgsOperan.

I lokalerna blir det nu mer utrymme för lager och logistik. Men här kommer också något helt nytt. Cirka 1200 kvm kommer att användas till två fristående scener för i första hand repetitioner. Den större, 24 meter i kvadrat och 12 meter i takhöjd. Användningen av scenerna kommer att delas mellan Folkteatern, GöteborgsOperan och Stadsteatern.

– Repetitionerna i dagens produktioner är ofta tekniskt komplicerade och kräver närvaro i den tekniska miljön. Som repertoarteater med många olika föreställningar har vi extrem brist på scentid. Med dessa nya ytor för repetitioner blir vi mer effektiva, säger Håkan Jönsson och nämner en ny dansföreställning där dansarna interagerar med lyftkranar från en rörlig scen.

Tanken finns också att scenerna ska kunna användas för publik – allt från vernissager till mindre föreställningar.  Den större scenen ska kunna ge plats för publik på upp till 350 personer. Även foajé och sociala ytor finns med i planen.

– Samarbetet innebär också en stor mängd samordningsfördelar. Inte bara att logistiken från lokalen till de olika teatrarna samordnas, utan också att det blir lättare att dela rekvisita och scenerier. Även vår stora verkstad kan få ökad nytta. Vi ser helt enkelt en stor möjlighet till samnyttjande av en mängd olika resurser, säger Håkan Jönsson.

Fakta

  • Prologis Göteborg Park II DC2, Unit 2&3.
  • Adress: Sörredsvägen 103, Torslanda.
  • Area: 13 800 kvm
  • Avtalstid: till 31 december 2037
Äldre artikel
Konverteringen av butiker till logistiklokaler är begränsad, och omfattar främst omvandling av butiksgallerior

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.