Skapa värde genom ESG  

Hållbar logistik med kundfokus är en självklarhet för Prologis. När påverkan från byggandet minimeras, byggnadernas driftseffektivitet maximeras och mervärdestjänster som laddning av elfordon och utveckling av personalstyrkan tillhandahålls så stärker Prologis sina kunders resultat och hjälpa dem att uppnå sina ESG-mål. Genom att engagerar sig proaktivt i de samhällen som betjänas, ta till sig de idéer som finns där och minimerar människors oro, byggs förtroende och förutsättningar skapas för att både företaget och samhället ska kunna blomstra. 

- Vi tar hand om våra kunder och världen runt omkring oss. Vårt fokus är att bygga en bättre framtid för alla genom ständig innovation och genom att utveckla lösningar inom områden som arbetskraft, energieffektivitet, koldioxidneutralitet och smart byggteknik. Detta framhävs i vår ESG-rapport för 2021–22. Rapporten beskriver våra insatser i Europa och hur vi höjer ambitionsnivån för att påskynda omställningen till fossilfritt och uppnå nettonollutsläpp 2040. Med ESG som en integrerad del av vår verksamhet är Prologis Europes byggnader och tjänster centrala för att skapa både affärsnytta och positiv påverkan, säger Ben Bannatyne, vd, Prologis Europe. 

Viktiga slutsatser: 

 • Nettonollambition – Prologis åtar sig att uppnå nettonollutsläpp år 2040 för hela värdekedjan, vilket omfattar utsläpp inom scope 1, 2 och 3.  

  • 1 GW kapacitet för solelproduktion (med stöd av lagring) senast 2025. 

  • Koldioxidneutralt byggande senast 2025. 

  • Nettonollutsläpp för driften till 2030. 

 • Utsläppsminskningar – Sedan 2019 har Prologis varit koldioxidneutrala när det gäller Scope 1- och Scope 2-utsläpp, och Scope 3-utsläppen har minskat med 38 % jämfört med 2016 års baslinje. 

 • Ledarskap inom solenergi – Prologis mål är att bygga 1 GW solenergikapacitet, med stöd av 
  batterilagring, till 2025. 

 • Banbrytande hållbarhet – Prologis har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralt byggande senast 2025 för varje byggnad som byggs eller renoveras. 
  Ledande exempel i Europa är bland annat: 

  • Park Moissy II DC1 nära Paris, som har byggts utan gasanslutning med effektiv design, solceller på taket och geotermisk energilagring i borrhål som tillgodoser behoven av uppvärmning, kylning och kraftförsörjning. Moissy II DC1 har precis fått utnämnandet BREEAM Outstanding, vilket innebär att det är bland de tio bästa i världen för alla typer av projekt tillsammans och får den högsta poängen i Frankrike för alla typer av projekt tillsammans samt den högsta poängen i världen för logistikbyggnader. 

  • Prologis Park Nieuwegein DC2BC som nyligen fick den högsta WELL Platinum-certifieringen någonsin, och Prologis Park Waalwijk DC3 som har byggts med cirka 30 % cirkulära, biobaserade eller C2C-material (cradle-to-cradle), där alla material katalogiseras i ett digitalt materialpass för att underlätta framtida återanvändning. 

 • Inkludering och medarbetarengagemang – 88 % av Prologis medarbetare uppgav att de var engagerade i sitt arbete på Prologis, och man har fortsatt att utöka sina program för inkludering och mångfald genom att skapa fem nya sponsrade personalresursgrupper. 

Läs eller ladda ner hela rapporten här

Nyare artikel
Prologis utökar sin urbana portfölj i sju europeiska länder

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.