Att definiera sitt varumärke baserat på företagets kärnvärden och principer är ett nödvändigt strategiskt arbete på dagens marknad. Det gör det möjligt att ge potentiella och befintliga kunder en positiv upplevelse av företaget, bygger ett varaktigt förhållande och skapar intryck som kan delas med andra. I den meningen lönar det sig att ha ett igenkännligt och väl definierat varumärke.

Medvetenhet om varumärket är viktigt för oss. Vi investerar både tid och energi för att utveckla vår varumärkesberättelse inom de områden som betyder mest för våra kunder, intressenter och anställda. I en oberoende studie som tittar på det totala varumärkesvärdet och positioneringen, har Prologis utsetts till det starkaste varumärket bland europeiska fastighetsutvecklare 2018.

Prologis fick priset i kategorin "Logistik" vid årets Real Estate Brand Awards av det tyska institutet European Real Estate Brand Institute (REB Institute), en ledande plattform för benchmarking och utvärdering av företags varumärken inom den europeiska fastighetsbranschen.

Detta är den största vetenskapligt erkända studien inom varumärkesvärdering, där mer än 1 400 fastighetsbolag utvärderats årligen sedan 2009. Prologis har konsekvent ökat sina poäng inom de indikatorer som mäts och är nu på förstaplats i REB-Institutes varumärkesindex över de 100 främsta fastighetsutvecklarna.

I år presterade bäst Prologis inom områdena regional driftskompetens, innovationskraft och förändringsförmåga: Det är ett mått på hur starkt vårt varumärke är på att driva förändring och en oberoende benchmark för att kunna utvecklas framåt.

"Vi lyfter systematiskt vår varumärkesprofil och fokuserar på de områden som särskiljer och definierar oss. Denna utmärkelse är en indikator på att vår varumärkesstrategi lönar sig ", säger Marta Tesiorowska, vice vd, europachef för marknadsföring och kommunikation. "Oberoende och vetenskapligt erkännande av vårt varumärkes värde är viktigt, det sätter ribban för vidareutveckling av vår position på marknaden."

Den empiriska undersökningen definierar ett varumärkesindex för de 100 främsta fastighetsutvecklarna i Europa. Forskningen analyserar förbättringar av viktiga resultatindikatorer och mäter positionen för de viktigaste fastighetsbolagen i Europa. Denna årliga studie genomfördes genom att kartlägga 94 868 branschexperter i 47 länder i Europa, och använder en varumärkesvärdesmodell som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder som leder till tydliga resultat som är lätta att förstå.

Vänligen kontakta Phil Raitt eller Marta Tesiorowsaka om du vill ha mer information om studien.

Nyare artikel
Prologis tecknar hyresavtal för 33 000 kvadratmeter i Örebro

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.