Prologis har i samarbete med det oberoende rådgivningsföretaget Oxford Economics tagit fram en ny studie om verksamhetens ekonomiska påverkan globalt.

Logistikfastigheter handlar om mycket mer än distribution av varor – det är en kritisk del av den globala ekonomin och en viktig kugge i den moderna försörjningskedjan. Enligt rapporten ”The Future Flow of Goods” flödar 2,8 procent av världens bruttonationalprodukt (BNP) genom någon av Prologis fastigheter. (eller nästan 3 procent av alla varor som produceras och säljs globalt passerade genom någon av Prologis logistikfastigheter under 2022).   

Denna studie undersöker hur Prologis affärsverksamhet och kundernas aktiviteter bidrar till den globala ekonomin, i form av aktivitet i lagerlokalerna (direkt påverkan), försörjningskedjan som stödjer aktiviteten (indirekt påverkan) och den ekonomiska aktivitet som blir resultatet av att de direkt och indirekt anställda spenderar sina löner (inducerad påverkan).

I Europa:

  • Värdet av de varor som passerar genom Prologis lager i EU-portföljen uppgår till cirka 541 miljarder USD. Detta motsvarar ungefär 3,1 procent av den totala BNP:n i de tolv länder där Prologis är verksamma i Europa eller 5,9 procent av hushållens konsumtion i dessa länder.[1]
  • Antalet direkt sysselsatta i Prologis lager i Europa uppgick 2022 till 236 094 personer, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2020.
  • Den totala ekonomiska effekten av Prologis lagerverksamhet på vår EU-portfölj är nästan 58 miljarder USD.
  • De totala sysselsättningseffekterna av Prologis lagerverksamhet på vår EU-portfölj uppskattas till 643 908.
  • De totala skatteeffekterna av Prologis lagerverksamhet på vår EU-portfölj uppskattas till 17 miljarder USD.

Nyckeltal för vår globala portfölj

  • Den globala genomströmningen genom Prologis lager uppgår till cirka 2,7 biljoner USD globalt. Detta motsvarar ungefär 2,8 procent av världens BNP eller 5,6 procent av hushållens konsumtion.
  • Den beräknade globala direkta sysselsättningen i Prologis lager uppgick 2022 till 1 067 975 personer, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2020.
  • Den totala ekonomiska effekten av Prologis lagerverksamhet är nästan 315 miljarder USD.
  • De totala globala sysselsättningseffekterna av Prologis lagerverksamhet uppskattas till 3,5 miljoner.
  • De totala globala skatteeffekterna av Prologis lagerverksamhet uppskattas till 66 miljoner USD.

Studien understryker den positiva inverkan som Prologis och dess kunders verksamhet har på hållbar ekonomisk tillväxt, samtidigt som de sysselsätter mer än en miljon människor världen över.

Läs hela rapporten

Nyare artikel
Björn Thiemann och Jessica Pilkes – nya chefer för Prologis i norra Europa respektive Benelux

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.