2.9% Hyresökning globalt | 3.2% USA/Kanada | 0.3% Europa

Prologis hyresindex har sedan starten 2015 undersökt trenderna på nettohyrornas förändring på de viktiga logistikmarknaderna i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika. Vår unika metodik fokuserar på hyrorna, med avdrag för rabatter, för logistikfastigheter. För att ta fram indexet använder vi vår kunskap kring hur marknadshyrorna utvecklas kombinerat med data från vår egen globala portfölj. Hyresnivåerna på regional och global nivå tas fram utifrån vägda genomsnitt baserat på uppskattningar av omsättningen på marknaden.

Vad är nytt?

  • Trots att hyrorna vid halvårsskiftet hade sjunkit på grund av pandemin så återhämtade sig de globala nivåerna under resten av året och slutade med en uppgång på 2,9 % på helårsbasis.
  • I Nordamerika så skapade en tydlig ökning i efterfrågan en god hyrestillväxt.
  • I Europa återhämtade sig marknaden tack vare en ökande icke-cyklisk trend i kombination med ett begränsat utbud.

Läs mer här

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.