Prologis Inc, världsledande inom logistikfastigheter, utvidgar sina samarbeten i Storbritannien med klimatorganisationen Cool Earth och hållbarhetscertifieringsföretaget The Planet Mark till att omfatta den europeiska verksamheten. Det är ett led i ett banbrytande initiativ för att minska och reducera effekterna av livstidsutsläppen av koldioxid i alla företagets nya logistikfastigheter. Inom ramen för programmet kommer Prologis att samarbeta med Cool Earth för att finansiera skyddet av regnskogarna. Målet är att reducera de oundvikliga koldioxidutsläppen i företagets nya utvecklingsprojekt i Europa och på så sätt bidra till att skydda ett regnskogsområde som är 31 gånger större än varje byggnads storlek.

I Storbritannien var Prologis det första industriföretaget som introducerade ett program för minskning och begränsning av koldioxidutsläpp 2008. Under de senaste tolv åren har 55 av Prologis utvecklingsprojekt i Storbritannien certifierats av Planet Mark, med dokumenterade minskningar på nästan 300 000 ton CO2.

Ben Bannatyne, vd för Prologis Europe, sade: ”Prologis har varit en pionjär i Storbritannien när det gäller att minska och kompensera hela livstidens koldioxidutsläpp och i synnerhet ”det inbyggda” kolet – det kol som släpps ut medan en ny byggnad uppförs. Inbyggt kol kan minskas genom bra design, men den kan inte elimineras helt och hållet. I samarbete med Cool Earth och The Planet Mark har vi gått ännu längre genom att minska oundvikliga utsläpp av inbyggt kol i Storbritannien. Vi har redan hjälpt till att skydda 5.058 hektar regnskog i Peru och Papua Nya Guinea — motsvarande 50 kvadratkilometer, eller huvudstaden i Luxemburgs storlek. Nu när vi har utvidgat initiativet till att omfatta det europeiska fastlandet ser vi en enorm potential att bidra ännu mer till att minska vårt koldioxidavtryck även i Europa och underlätta utvecklingen av hållbara regnskogssamhällen.”

Genom att arbeta med Cool Earth stöder Prologis de människor som bor i regnskogen och skyddar de träd som vi förlitar oss på globalt för att lagra kol, producera färskvatten och skydda olika arter av växter och djur. Prologis hjälper redan regnskogssamhällen att låsa in 3,5 miljoner ton koldioxid genom att skydda 3,2 miljoner träd, vilket motsvarar uppskattningsvis 600 000 ton koldioxidutsläpp. Som en del av detta samarbete har företaget också utbildat 7 500 elever i skolor i närheten av företagets logistikparker genom hållbarhetsworkshoppar. Dessa workshoppar leds av The Eden Project och erbjuds gratis till lokala skolor. De syftar till att hjälpa barn att förstå den viktiga roll de kan spela för att skydda planeten.

”Vi gör donationen till Cool Earth i början av varje nytt utvecklingsprojekt just för att regnskogen är så bräcklig, och vi vill stödja bevarandet av detta ekosystem så snabbt som möjligt”, tillade han.

Även om skydd av regnskogssamhällen kan framstå som något som ligger långt från europeiska logistikfastigheter menar Bannatyne att vi alla måste hjälpa till att bevara regnskogarna. ”Regnskogen är planetens globala säkerhetsnät och den smartaste och mest positiva klimatåtgärden som finns är att hjälpa lokalbefolkningen att skydda den. Regnskogens träd låser in en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp och skyddar över sex miljoner arter av växter och djur, ett livsviktigt ekosystem som är avgörande för vår överlevnad. Genom vårt partnerskap med Cool Earth kan vi visa att vi har en robust, vetenskapligt baserad strategi för att begränsa klimatförändringarna, som har visat sig ha stora fördelar för samhället, kulturen och den biologiska mångfalden.”

Prologis gjorde tillkännagivandet på Världsmiljödagen (5 juni 2020) som en del av sitt mål att höja hållbarhetsstandarderna inom den europeiska industrifastighetssektorn och stödja FN:s kampanj Decade of Action*.

Matthew Owen, chef för klimatorganisationen Cool Earth, sade: ”Prologis har bidragit, och kommer även fortsättningsvis att bidra, genomgripande till hållbar utveckling genom att mäta och minska byggnadernas koldioxidutsläpp under deras livstid. Ingen annan fastighetsutvecklare har gått så här långt.

”Detta är Decade of Action, där varje institution och varje individ måste bidra till samhället, ta itu med klimatförändringarna och vända förlusten av biologisk mångfald. För att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C måste vi minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030. I år måste vi inleda ett decennium av ambitiösa åtgärder för att uppnå dessa globala mål senast 2030.”

Steve Malkin, VD för Planet First och grundare av The Planet Mark, sade: ”Prologis engagemang för hållbarhet visar att de är ledande inom sitt område och bidrar till att höja standarden i hela branschen. Vi hoppas verkligen att andra kommer att följa Prologis exempel så att vi under de närmaste tio åren kan göra världen, vårt hem och vår civilisation lyckligare, säkrare och mer hållbara.”

Äldre artikel
Prologis vinner Best European Developer Brand Award genom att fokusera på grunderna
Nyare artikel
Med siktet inställt på klimatneutrala logistikfastigheter

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.