Nu släpper Prologis Research sin årliga hyresindexundersökning. Resultaten visar en rekordhög efterfrågan och hyrestillväxt under 2021 – och att denna uppåtgående trend med all sannolikhet kommer att fortsätta under 2022.

Prologis index över logistikhyror, som introducerades 2015, undersöker trenderna för den effektiva nettohyrestillväxten1 på viktiga marknader för logistikfastigheter i Nordamerika, Europa, Asien och Latinamerika2. Den egenutvecklade metodiken fokuserar på hyror, exklusive koncessioner, för logistikanläggningar.

För att skapa indexet kombinerar Prologis Research företagets lokala insikter om marknadens prisdynamik med data från Prologis Research globala portfölj. Hyressatserna på regional och global nivå är viktade medelvärden baserade på uppskattningar av marknadsintäkterna.

Viktiga budskap:

  • Budkriget ökar i takt med att det tillgängliga logistikutrymmet minskar. Efterfrågan är större än utbudet och antalet vakanser är rekordlågt över hela världen.
  • Den rekordhöga efterfrågan beror på en starkare ekonomi och branschspecifika faktorer, som till exempel den ökande e-handeln. En annan faktor är hur detaljhandeln ökar sina lager för att se till att konsumenterna får sina varor i tid.
  • De höga byggkostnaderna och markpriserna ledde till rekordhöga ersättningskostnader. Byggherrarna har varit tvungna att höja hyrorna för att få till stånd ett välbehövligt utbud.

Dirk Sosef, Vice President, Research & Strategy i Europa tillägger: "2021 var ett rekordår för europeisk hyrestillväxt och denna uppåtgående trend kommer bara att fortsätta under 2022. Flera indikatorer talar för en sådan utveckling, exempelvis hög efterfrågan, låg tillgänglighet och de stigande ersättningskostnaderna. Förra året syntes den starkaste hyrestillväxten i Storbritannien, men under 2022 förväntar vi oss en mer enhetlig tillväxt som spänner över våra viktigaste europeiska marknader."

¹ Prologis Research spårar effektiv nettohyra. De effektiva nettohyrorna justeras för gratishyra. På så sätt kan vi fånga upp förändringar i verkliga ekonomiska hyresvillkor.

² Prologis Rent Index introducerades 2015 för att kvantifiera och analysera hyrestillväxttrender inom den globala logistikfastighetssektorn.

Läs hela rapporten här

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.