Prologis Provides Business Update - april 2020
 

Den 6 april höll Prologis en webbcast och ett konferenssamtal i syfte att ge investerarna en verksamhetsuppdatering. Bland de ämnen som medlemmarna i ledningsgruppen diskuterade fanns företagets syn på logistikmarknaden och de företagsomfattande åtgärder som vidtagits för att hjälpa samhällen och kunder som påverkats av covid-19-pandemin.

”Miljön förändras snabbt och vi ville informera intressenterna utifrån våra globala realtidsdata, men även diskutera vår syn på läget för logistikfastighetsbranschen”, sa Hamid Moghadam, ordförande och CEO. ”Detta är utmanande tider. Men vår verksamhet, portfölj, balansräkning och våra team står redo att möta stormen.”

Ta hand om medarbetare och kunder

Gene Reilly, CIO, berättar att ”Prologis medarbetare arbetar hemifrån, men fastighets- och kundteamen fortsätter att göra externa fastighetsinspektioner. De följer protokollet så att de och kunderna kan vara trygga, samtidigt som de håller verksamheten igång.”

Han förklarade vidare att kontinuitets- och kommunikationsplaner finns på plats i hela organisationen, så att alla verksamhetsfunktioner löper smidigt. ”Vi har investerat stort i teknik och support under åren, vilket gör att våra team är vana sedan tidigare att såväl driva verksamheten och kommunicera med sina kolleger på distans”, sa Gene.

Stötta samhällen över hela världen

Gene diskuterade företagets arbete med att stötta samhällen över hela världen. ”Vi tar en aktiv roll när det gäller att förbättra de samhällen där vi verkar”, sa han. ”I dessa bekymmersamma tider ökar vi våra ansträngningar för att hjälpa människor över hela världen i form av direkta kontantbidrag, förnödenheter och donation av utrymme genom vårt program Space for Good.”

Hittills har Prologis donerat närmare 42 000 kvm på fem marknader, och åtta donationer är på gång på ytterligare fem marknader. Prologis Foundation har dessutom allokerat 5 miljoner US-dollar i donationer till organisationer som arbetar med covid-19 globalt, med betoning på att tillhandahålla livsmedel till behövande och hjälpa medicinsk personal som också de påverkats kraftigt.

”Slutligen är vi en av medlemmarna i kampanjen Stop the Spread, som kräver kraftfulla åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset, och vi bidrar både ekonomiskt och med kreativa lösningar för att minska spridningen i lokala samhällen”, sa Gene.

E-handel ökar hyresaktiviteterna

På driftssidan kunde Gene meddela att hyresavtalen ökade 16 procent i mars jämfört med mars förra året, och två tredjedelar av aktiviteten skedde under andra hälften av månaden. ”E-handeln ökade leasingaktiviteten, med nästan 40 procent”, sa han. ”Föga överraskande var aktiviteten låg eller obefintlig från kunder inom hotell och restaurang, fysiska butiker och event.”

Våra kunder är uthålliga

När det var dags för frågor och svar redovisade Chris Caton, SVP, Global Strategy and Analytics, sin analys av dagens marknadsvillkor. ”Vi kan se att de flesta av våra kunders branscher är stabila eller har ökat under coronautbrottet”, sa han. ”Konsekvenserna av konjunkturnedgången kommer att leda till minskad efterfrågan för vår bransch, men det kommer att vara en tillfällig nedgång som varar kanske under ett halvår.”

Chris förväntar sig en stegvist ökande trendtillväxt på grund av den ekonomiska aktivitetens komplexitet. ”Vi förväntar oss att alla kunder kommer att rikta om sina försörjningskedjor till uthållighet snarare än effektivitet. 5–10 procent större lager kan översättas till en real efterfrågan på logistikfastigheter”, sa han.

Prioritera personalen, kunder, investerare och samhällen

Gene avslutade med att säga att Prologis går in i denna period med de sundaste marknadsfundamenta någonsin.

”Vi går också in i denna period med den mest högkvalitativa portföljen och den sundaste balansräkningen någonsin”, sa han. ”Prologis är beredda att göra opportunistiska investeringar i den aktuella miljön, men vi kommer att vara tålmodiga och alltid sätta vår personal, våra kunder, investerare och samhällen i främsta rummet.”

Tillsammans med övriga ledningen känner han att de slutledningar som Prologis kan dra från sina data – med tanke på verksamhetens storlek och globala omfattning – kan vara den mest värdefulla aspekten av franchisen just nu.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.