Prologis Park Eindhoven DC4 är världens allra första logistikbyggnad att erhålla en zero carbon-certifiering från International Living Future Institute (ILFI), som utvärderar projekt och byggnader utifrån hållbarhet under hela deras livscykel. Byggnationen av lagret och verksamheten som bedrivs i lokalerna har nettonoll koldioxidutsläpp, vilket man kunnat uppnå genom att använda solsystem för att generera elektricitet, integrera hållbara byggnadsmaterial och tack vare att man använde mindre byggnadsmaterial under byggnationen. Lagerbyggnaden, som ligger på en före detta soptipp, har även tilldelats en ”Outstanding”-certifiering från BREEAM och en ”Gold”-certifiering från WELL. Med fastighetens höga hållbarhetsstandard ges hyresgästen GXO bättre möjligheter att snabbare nå sina egna hållbarhetsmål.

Produktion av solenergi eliminerar behovet av extern kompensation

Målet var att skapa ett så hållbart lager som möjligt och därför utformades Prologis Park Eindhoven DC4 som en fastighet utan lokala utsläpp, med nettonoll koldioxidutsläpp. Det uppnår man genom att generera mer energi än den egna energiförbrukningen. Dessutom har man tack vare en människocentrerad design skapat en hälsosam och trevlig arbetsplats. Den el som detta helt eldrivna lagers solsystem producerar kompenserar för mer än det koldioxidavtryck som utvecklingsprojektet ger upphov till. Energidatan [BA1] har testats och bekräftats under ett års drift.

Lindsay Baker, CEO, ILFI: ”Eindhoven DC4 är ett kraftfullt exempel på ett samarbete mellan ägare, företagsledare, arkitekter, ingenjörer, byggare och andra intressenter för att skapa en byggnad som leder till en regenerativ framtid för alla. Vi är glada över att ha kunnat tilldela Prologis en zero carbon-certifiering, [BA2] och vi hoppas att detta ska inspirera många andra att följa deras exempel.”    

Minskning av koldioxid under byggtiden

Koldioxidavtrycket från byggmaterialet till grunden minskades kraftigt. Minskningen uppnåddes tack vare mer ansvarsfullt producerade material, till exempel hållbar betong via en CSC-certifierad leverantör och sandwichväggpaneler som tillverkats enligt principen ”vagga till vagga”. Dessutom minskade koldioxidutsläppen genom att man valde lokala leverantörer som bokstavligen befann sig nära byggarbetsplatsen. Den hållbara energiproduktionen kommer att kompensera för lagerbyggnadens totala koldioxidutsläpp inom tio år. 

Meagan Fitzsimmons, Chief Compliance and ESG Officer på GXO: ”Vårt engagemang för miljön påverkar allt vi gör. Därför främjar vi hållbarhet i vår verksamhet och i företagets infrastruktur, eftersom det är det enda rätta för vår planet. Vi är oerhört stolta över att samarbeta med Prologis och att befinna oss i den allra första logistikanläggningen i världen som har en zero carbon-certifiering. Detta passar perfekt med de djärva miljömål som vi har satt upp.” 

”Outstanding” från BREEAM och ”Gold” från WELL

Prologis Park Eindhoven DC4 har tilldelats en ”Outstanding”-certifiering från BREEAM, vilket ytterligare understryker lagrets hållbara konstruktion och design. Lagret ligger i en ekologisk miljö med naturanpassad landskapsarkitektur (en tidigare soptipp för hushållsavfall) som stimulerar biologisk mångfald med insektshotell, fågelholkar och inhemska växter. Det var också därför som Eindhoven DC4 nominerades till BREEAM-utmärkelsen 2021. Tack vare sin människocentrerade design har Prologis Park Eindhoven DC4 även tilldelats en ”Gold”-certifiering från WELL.

Martijn Kuijken, chef för Development Management Benelux på Prologis: ”Vi är stolta över att vara de första inom logistikfastigheter att få en nollutsläppscertifiering från ILFI. Tack vare certifieringen kan vi ta ett stort steg framåt i våra globala ESG-ambitioner att uppnå nettonollutsläpp i hela vår verksamhet senast 2030 och i hela vår värdekedja senast 2040. Även om projektet var utmanande, med nya innovationer och utmanande miljöaspekter på grund av markföroreningar, kan Prologis Park Eindhoven DC4 nu tjäna som inspiration för den nya standarden för lageranläggningar.”

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.