Prologis position i Europa är fortsatt stark med en hög beläggning och styrkan att investera för framtiden ger tillförsikt.

- Efterfrågan på högkvalitativa, skräddarsydda och hållbara logistikutrymmen fortsätter att vara stark under det senaste kvartalet med en beläggning på 98,6 procent på de tolv europeiska marknader vi arbetar på. Med tanke på makromiljön fortsätter vi att driva vår verksamhet med en viss försiktighet, men vår mycket starka balansräkning fortsätter att ge oss flexibiliteten att dra nytta av möjligheter som uppstår. Det stärker oss i vår långsiktighet, att investera för framtiden och alltid ligga steget före våra kunders behov, säger Ben Bannatyne, VD för Prologis Europa.

Totalt bestod portföljen under årets första kvartal av 22,3 miljoner kvadratmeter, varav drygt en kvarts miljon kvadratmeter var nya uthyrningar och cirka 770 000 kvadratmeter var förnyade avtal. Hyrorna över kontinenten ökade under det första kvartalet med 26,5 procent.

Ur ett svenskt perspektiv var kvartalet också starkt.

- Q1 har bjudit på hög aktivitet, framför allt inom verksamhetsområdet. Två fastigheter i de viktiga logistiklägena Eskilstuna och Rosersberg i Stockholm har färdigställts och är nu klara för uthyrning. En annan milstolpe som passerades var tecknandet av det första leasingavtalet för lagerinredningar och hyllsystem inom vår nya upphandlingsplattform Essentials, säger Gunnar Gillholm, vice vd och country manager Nordics.

Läs mer om Q1 i Europa här.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.