Prologis släppte idag sin årsredovisning för 2020.

I sitt brev till aktieägarna reflekterade Prologis ordförande och VD Hamid R Moghadam över de extraordinära händelserna som skedde under 2020. Moghadam placerade händelserna i kontext till hur företaget har hjälpt sina anställda, kunder och intressenter att navigera i pandemin, samtidigt som bolaget presterade väldigt goda ekonomiska resultat.

Prologis gick in i 2020 med momentum från den starka utvecklingen under 2019 då Prologis levererade branschledande vinsttillväxt, ytterligare förstärkt balansräkning och genomförde två betydande förvärv på totalt 17 miljarder dollar: Industrial Property Trust, Inc. (IPT) och Liberty Property Trust (LPT).

Moghadam rapporterade om framsteg inom företagets strategiska plan för framgång och innovation inom hela organisationen, även kallad 3C, Customer Centricity; Change Through Innovation and Operational Excellence; and Culture and Talent.

"Dessa affärsmässiga krav har varit grunden för vår snabba, effektiva och kraftfulla återhämtningsstrategi, som har skyddat och främjat motståndskraften hos alla våra intressenter," förklarade Moghadam.

I sitt brev diskuterade Moghadam hur pandemin har påverkat några av Prologis viktigaste områden: trygghet och säkerhet för de anställda, hjälpa kunderna att driva sin affärsverksamhet och att samarbetet med närsamhället. Han underströk också behovet av att vara motståndskraftig under dessa svåra tider.

"Företagets framgång 2020 skulle inte ha varit möjligt utan våra anställdas mod och engagemang. Jag vill tacka dem för deras ihärdighet, generositet och positiva anda. Även om våra prestationer 2020 har varit betydande är utsikterna för framtiden mer spännande för oss. Med verksamheter från San Francisco till London till Shanghai har vi storleken att kunna leverera värde till våra kunder och skapa branschledande avkastning för våra aktieägare och investerare. ” säger Moghadam.

Läs rapporten här (på engelska)

Nyare artikel
ArkenZoo och Musti Group expanderar med Prologis i Eskilstuna

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.