• 128 fastigheter och sex byggprojekt i urbana last-touch- och gateway-lägen förvärvade till ett värde av 1 585 miljarder EUR för Prologis European Logistics Fund (PELF).
  • Bidrar med ytterligare 1,14 miljoner kvadratmeter logistikutrymme i stadsmiljö.
  • Fastigheter i sju länder: Italien, Nederländerna, Spanien, Frankrike, Tyskland, Belgien och Polen.

Amsterdam, 14 september 2022 – Prologis Inc., ledande global aktör inom logistikfastigheter, meddelade i dag att man har förvärvat en diversifierad portfölj med 128 logistikanläggningar och sex nya byggprojekt från den ledande last mile-aktören Crossbay. Detta bidrar med totalt 1,14 miljoner kvadratmeter lokaler i stadsmiljö till den europeiska portföljen. Transaktionen som utfördes för Prologis European Logistics Fund (PELF) är värd 1 585 miljarder EUR och ligger i linje med fondens investeringsstrategi att öka sin portfölj med urbana lägen, som kommer att uppgå till cirka 54 procent efter förvärvet.

– Förvärvet visar att vi utöver fastigheter nära tätbefolkade områden kan erbjuda våra kunder logistikutrymmen i urbana kvalitetslägen som tillgodoser deras tillväxtbehov, säger Ben Bannatyne, vd för Prologis Europe. I och med e-handelns fortsatta tillväxt blir det allt viktigare för våra kunder att finnas nära tätbefolkade områden.

Nybyggnation i centrala lägen

Dessa fastigheter – som är belägna på viktiga europeiska marknader och nära tätbefolkade områden – kommer att göra det möjligt för Prologis att tillgodose kundernas behov. De förvärvade fastigheterna finns i

  • Italien (Rom och Milano)
  • Nederländerna (Amsterdam och Rotterdam)
  • Spanien (Madrid och Barcelona)
  • Tyskland (Nürnberg och Berlin)
  • Frankrike (Paris)
  • Belgien (Bryssel)
  • Polen (Lodz)

Tack vare sina centrala lägen i större städer kan cirka 85 procent av dessa nya fastigheter betjäna områden med en befolkning på över en miljon invånare på cirka 30 minuter. Anläggningarna är till 95 procent belagda och utökar Prologis kundbas med fler än 100 nya kunder.

– Att vi har lyckats genomföra försäljningen till de överenskomna värdena, trots det alltmer utmanande makroekonomiska läget, är en återspegling av portföljens kvalitet och innebär en stark avkastning för våra investerare, säger Marcus Meijer, vd för MARK, den paneuropeiska investeringsförvaltaren, med ett värde på 10 miljarder EUR som står bakom Crossbay.

Clifford Chance och JLL fungerade som rådgivare till Prologis i denna transaktion. Rådgivare till MARK var Jones Day, CBRE och Eastdil.

Äldre artikel
Prologis ESG-rapport för 2021–22 sätter ambitionen för nettonollutsläpp till 2040

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.