Prologis Benelux har i samarbete med International WELL Building Institute (IWBI) utvecklat en standard för lageranställdas hälsa och välbefinnande. Tillsammans har organisationerna kunnat anpassa och anta WELL-konceptet genom att förena IWBI:s kunskap om hur människors hälsa och välbefinnande förbättras av inomhusmiljön med Prologis specifika expertis inom logistikfastigheter. Projektet stämmer väl överens med Prologis Benelux ambition att kontinuerligt höja standarden och kvaliteten på sina kunders byggnader. Projektet Tilburg DC5, där Pantos Logistics hyr ett lager på 23 000 kvm, ligger i ett av de viktigaste logistikområdena i Nederländerna.

Anställda är en oerhört viktig resurs och genom att skapa en trevlig och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda kan Prologis erbjuda sina kunder ett unikt mervärde.

‒ Bygget av Tilburg DC5 var ett utmärkt projekt för att vidareutveckla WELL:s koncept, säger Arthur van Kooij, projektledare på Prologis Northern Europe och fortsätter:

‒ Att övergå till ett mer människocentrerat tillvägagångssätt leder till nya insikter om hur vi ska göra våra byggnader ännu mer konkurrenskraftiga. Upplevelsen av en trevlig omgivning är avgörande för oss och arbetet med det nya tillvägagångssättet lönar sig i samma stund man kliver in i byggnaden.

‒ Bortsett från de tydliga sociala hållbarhets- och miljöfördelarna hoppas jag även att användandet av WELL-principerna kommer att bli normen för logistikfastigheter i framtiden. I slutändan är det vi som skapar omgivningen vi lever och jobbar i.

Nominerade till MIPIM Awards 2019

Tilburg DC5 har nu nominerats till MIPIM Awards 2019 i kategorin Best Industrial & Logistics Development för tillämpningen av WELL-konceptet i en logistikfastighet. MIPIM är en internationell handelsmässa för fastigheter och äger rum i franska Cannes. Utställningen, som är en av de största fastighetsmässorna i världen, samlar professionella inom branschen, ingenjörer, stadsplanerare och finansinstitut, kommunala representanter, mäklare och konsulter som alla har möjlighet att framföra sina idéer och projekt. Sedan 1991 har unika fastighetsprojekt över hela världen belönats med MIPIM Awards.

Prologisprojektet i Tilburg använder WELL:s byggstandard. Standarden fokuserar på sju kategorier av byggprestanda: luft, vatten, näring, ljus, fitness, komfort och sinne. Delos har banat väg för WELL vars projektidé grundas på evidensbaserad medicinsk forskning som visar sambandet mellan byggnader och hälsan och välbefinnandet hos dem som vistas där. WELL-standarden administreras av IWBI och har certifierats av en oberoende tredje part - Green Business Certification Inc.

‒ Vi är mycket glada över att ha nominerats till årets MIPIM Awards, speciellt eftersom vi nominerats för vårt WELL-projekt i Tilburg, säger van Kooij.

‒ Att designa lagerlokaler enligt WELL har givit oss ett helt nytt expertområde och vi är ivriga att använda dessa kunskaper i nya utvecklingsprojekt. Vi kan nu ta oss an olika utmaningar på ett sätt som öppnar upp för nya, unika lösningar.

Läs mer om Tilburg 5 och WELL här.

Prologis Tilburg DC5 Nederländerna

 

Vad gör Prologis Park Tilburg DC5 så speciellt?

  • Prologis har samarbetat med ett nystartat nederländskt mjukvaruföretag, Hello Energy, för att investera i ett toppmodernt system som kontrollerar klimatet i huset i realtid. Funktionen medför sänkta energikostnader och möjliggör en mer tillförlitlig kontroll än ett centraliserat system. Flera datasensorer har installerats i lagerlokalen för att göra byggnaden ”smart”. Systemet bidrar också till nya insikter om byggnadens användning och effektivitet.
  • Lagerlokalens fasad består av stora glasytor. Glasen finns även på mezzaninvåningen och byggnaden är dessutom utrustad med speciella belysningssystem som maximerar dagsljus.
  • Designstudion Doepelstrijkers har arbetat tillsammans med Prologis och WELL med att designa flera gröna utrymmen inuti lagret för att skapa en trevlig arbetsmiljö.
  • Lagerlokalen använder ett avancerat ventilationssystem som optimerar inomhusklimatet.
  • Flera ”Join the Pipe”-kranar har installerats i byggnaden, vilket givit anställda smidig tillgång till dricksvatten.
  • Specialanpassade material har använts för att optimera akustiken i distributionsanläggningen.
Nyare artikel
MIPIM 2019 – låt oss prata om hur du ligger steget före

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.