Vi summerar här utvecklingen för fjärde kvartalet och helåret 2021 för Prologis europeiska verksamhet med de senaste siffrorna över verksamheten och sammanfattning kvartalets viktigaste händelser.

Ben Bannatyne, vd, Prologis Europa:

”Fjärde kvartalet och helåret 2021 saknar motstycke i vår Europaverksamhet. Efterfrågan på logistikutrymmen är rekordhög och antalet nybyggnationer ökar, med kundanpassade byggen i ledningen. Hyrorna fortsätter att stiga i takt med att utbudet minskar och kunderna försöker öka motståndskraften i sin försörjningskedja. Prologis tillhandahåller de bästa fastigheterna på de mest eftertraktade marknaderna, tack vare vår globala storlek och vårt fokus på innovation, teknik och datacentrering. Vår framgång drivs av vårt fokus på våra kunders behov och det värde vi levererar, som sträcker sig långt bortom bara fastigheter.”

Gunnar Gillholm, VP, Country Manager, Prologis Norden:

”Den nordiska marknaden har under 2021 präglats av en mycket hög aktivitet. Vi öppnade ett nytt kontor i Stockholm, utökade vårt team flera nya kvalificerade medarbetare, förvärvade över 50 000 kvm mark, byggde nära 90 000 kvadratmeter logistikyta och fått förnyat förtroende från flera stora kunder. Detta samtidigt som vi har en historiskt hög beläggningsgrad. Men den viktigaste framgångsfaktorn, och den vi är mest stolta över, är att betygen från våra kunder ligger på all-time-high. Vilket bekräftar vår strategi att alltid fokusera på våra kunder, vad de vill ha eller framförallt – vad de behöver.”

Rörelseresultat – fjärde kvartalet och helåret 2021:

 • Hela portföljen: 19,9 miljoner kvm*
 • Total hyresaktivitet fjärde kvartalet: 930 726 kvm**:
  • 303 964 kvm i nya hyresavtal
  • 626 761 kvm i förnyade hyresavtal
 • Beläggning helåret: 97,9 procent
 • Uthyrningen för helåret 2021 uppgick till 3,33 miljoner kvm**, vilket motsvarar en hyresförändring på 10,2 procent:
  • 1 1 kvm i nya hyresavtal
  • 2,23 miljoner kvm hyresavtalsförnyelser

*omfattar fastigheter i drift, under byggnation, som innehas för försäljning, övriga och VAA (Value-Added Acquisition) samt VAC (Value-Added Conversion)  
** baserat på hyresavtalets startdatum

Ett urval av våra uthyrningsprojekt under året:

 • 42 218 kvm i Prologis Park Venlo DC6.
 • 36 609 kvm i Prologis Park Venlo DC4.
 • 22 260 kvm i Prologis Park Hamburg Hausbruch DC7.
 • 18 016 kvm i Prologis Park Venlo DC3.
 • 17 072 kvm i Prologis Park Coventry DC8. 

Kapitalutnyttjande – fjärde kvartalet och helåret 2021:

Byggstarter:

 • Utvecklingsaktiviteterna uppgick under fjärde kvartalet till 355 257 kvm, varav 38 procent kundanpassat.
 • Under helåret 2021 skedde 35 byggstarter vilka omfattade sammanlagt 762 520 kvm, varav 38,5 procent kundanpassat.

Förvärv och avyttringar:

 • Under fjärde kvartalet förvärvade Prologis Europa nio fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 62 978 kvm och fyra tomter med en total markyta om 129 004 kvm. Bolaget avyttrade en fastighet på totalt 20 948 kvm och slutförde en försäljning av ett markområde på 10 117 kvm.
 • I linje med vårt kärnmarknadsfokus förvärvade Prologis under året 23 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 341 510 kvm och 22 tomter om totalt 846 670 kvm. Företaget avyttrade även tre fastigheter med en totalyta om 134 437 kvm och en tomt om totalt 10 117 kvm.

Medel:

 • Under fjärde kvartalet slutförde vi den tidiga avvecklingen av vårt mycket framgångsrika företag i Storbritannien. UKLV:s rörelsetillgångar på 1,7 miljarder dollar bidrog till våra PELF- och PELP-företag.

Ytterligare kommentarer från Ben Bannatyne, vd, Prologis Europa:

2021 var ett rekordår på alla våra europeiska marknader. Vi utnyttjade vår globala storlek och expertis för att uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och investerare. Förutom att hjälpa dem att uppfylla sina önskemål om logistikfastigheter av hög kvalitet, har våra kringtjänster, inklusive vår Essentials-marknadsplats, hjälpt våra kunder att öka effektiviteten i deras verksamhet. 

Marknadsförhållandena har utmanat oss att fortsätta att utforska och leverera kreativa nybyggnationslösningar av hög kvalitet för att tillhandahålla det utrymme som våra kunder behöver. Förvärvet av en 548 200 kvm stor portfölj i Berlin och Rhen-Ruhr-regionen stödjer vår strategi att etablera en stark närvaro i världens mest dynamiska storstadsområden.

I vårt arbete med att möta den pågående efterfrågan på mer industriutrymme fokuserar vi på de dubbla målen att frigöra kärnmark för logistikanvändning samtidigt som vi tar hänsyn till våra samhällens välmående. Prologis är en ansvarsfull affärspartner och en god granne:

 • Vi talar med våra kunder om hur de kan optimera fördelarna med de innovativa och hållbara funktioner som vi integrerar i våra byggnader.
 • Vi har nära kontakt med offentliga myndigheter, kommuner och lokala myndigheter.
 • Vi fortsätter att utöka initiativ som PARKlife™, som främjar en sund balans mellan människor, byggnader, samhällen och gemensamma miljöer.
 • Vi investerar i insatser som Prologis Community Workforce Initiative, ett unikt program för utveckling av talanger inom logistiksektorn som hjälper våra kunder att få tillgång till kvalificerad logistikpersonal och bidrar till att skapa ekonomiska möjligheter i våra samhällen.

Med vår drivkraft för innovation, vårt fokus på våra kunders framgång och vår förmåga att gå från att vara lyhörda till att vara redo har vi mött de ihållande störningarna i försörjningskedjan direkt. Vi ser med spänning på vår framtid när vi fortsätter att utöka vårt avtryck på världens mest eftertraktade marknader, samtidigt som vi levererar värde för våra kunder i de fastigheter vi hyr ut samt i de tjänster och lösningar vi levererar utöver fastigheter.

Resurser/insikter:

Nyare artikel
Prologis nysatsar i Borås – förvärvar fastighet på nära 22 000 kvm

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.