Robert Wiström är fastighetsförvaltaren som kom med på köpet. När Prologis i våras förvärvade en stor portfölj omfattande 11 fastigheter på nära 300 000 kvm, så följde Robert med som förvaltare med ansvar för de nya fastigheterna. Lösningen innebar att Prologis direkt kunde erbjuda de nya kunderna både kontinuitet och förändring i ett paket.

Robert hade varit fastighetsförvaltare i drygt ett år under den tidigare ägaren och totalt nära 15 år i andra bolag, som exempelvis Castellum. Nu efter nära ett halvår på nya jobbet kan Robert summera intrycken och erfarenheterna av förändringen.

Snabbt på plats ger nöjda kunder

 ‒ Det är stor skillnad att jobba för ett så stort företag som Prologis, säger Robert Wiström. Det är en organisation där jag får stor frihet under ansvar, tillgång till resurser och global expertis. Allt för att snabbt kunna hantera kundernas utmaningar på det sätt som de önskar.

En avgörande skillnad är att kunna vara på plats mycket snabbt.  Till sin hjälp har han ett stort team av fastighetsskötare över hela landet som med kort varsel kan rycka ut vid akuta frågor. En åtgärd som tidigare kunde behöva en vecka att ta tag i kan Prologis hantera inom ett par timmar.

‒ De kunder jag har ansvar för uppfattar förändringen och ser den höjda servicegraden som något mycket positivt. En stor eloge också till det svenska teamet som gjort att jag känt mig väldigt välkommen och givit mig massor av stöd och uppmuntran.

Att vara bättre än konkurrenterna

Att lösa kundernas bekymmer så snabbt det bara går har alltid varit en tydlig ledstjärna för Robert. Allt från mindre åtgärder till större anpassningar och avtalsfrågor. Tempot i jobbet har hela tiden ökat och allt optimeras mer och mer och idag förväntar sig kunden ett svar inom 30 minuter på ett mail för att bara nämna en faktor.

‒ Min styrka är min erfarenhet, mångsidighet och lyhördhet och filosofin är att ta tag i problemen direkt ‒ de försvinner aldrig. Det roliga är att ständigt utvecklas och att vara i en bransch där det gäller att aldrig slappna av eller sluta utvecklas för att vara lite bättre än konkurrenterna hela tiden.

Att vara bra på det du gör

För att bli en duktig fastighetsförvaltare krävs ett antal egenskaper.

‒ Att förstå kundens problem, jobba proaktivt och att ha förmågan att fånga kommande problem innan kunderna upptäcker dem är viktigt för en bra fastighetsförvaltare.

Det kan vara allt från byte av delar som nått slutet på sin livslängd till förslag på effektiviseringar och förbättringar, som exempelvis byte till LED-belysning.

‒ Andra egenskaper som krävs är att vara lyhörd, gilla kontakt med människor och att tillsammans driva mot ett gemensamt mål. Skapa tillväxt tillsammans med kunden. Att vinna kundens förtroende och tillit är vad det handlar om. Den kan du förtjäna genom ett bra bemötande, förståelse för kundens problem, att visa engagemang – och naturligtvis ‒ genom att leverera.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.