Långsiktiga relationer varar ofta länge av en anledning. Vi utvecklar fastigheter med fokus på framtiden, och våra logistikfastighetsinnehav är alltid långsiktiga. Därför är vi också noggranna med att vårda våra kundrelationer. Förutom att förse dem med lokaler så att de kan bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt, på de viktigaste marknaderna, jobbar vi sida vid sida med våra kunder för att erbjuda dem ett mervärde som hjälper dem att växa, men som också stöttar dem att nå utsatta miljömål.

En ny generation av logistikfastigheter

Vi har precis levererat en unik anläggning till vår europeiska kund L’Oréal i Muggensturm i Tyskland. Förutom anläggningens imponerande 101 000 kvadratmeter (L’Oréals största distributionscenter i världen) särskiljer sig byggnaden med en mängd gröna, miljövänliga inslag. Den har omsorgsfullt designats för att säkerställa en varaktig, koldioxidneutral drift.

Den nya fastigheten som täcker hela 18 hektar, används för att distribuera produkter till L’Oréals marknader i Tyskland, Österrike och Schweiz. Hållbarhet har hela tiden varit i fokus när vi utvecklat den ‒ från design till drift. Anläggningens funktionalitet är helt skräddarsydd för att möta både dagens och morgondagens logistikstandard. För att driva fastigheten används hållbar energiförsörjning: regnvatten bevattnar grönområdena, rengör hallarna och spolar toaletterna. Anläggningen är extra välisolerad och försedd med energisnål LED-belysning, dessutom är byggnaden utrustad med en takterrass och solcellsanläggning med en maxkapacitet på 2.0 megawatt.

När vi utvecklade fastigheten var vi extra noggranna med att ta vara på det karakteristiska landskapet som naturligt omgav platsen. Vi samarbetade med kommunen för att säkerställa att arter i området skyddades, särskilt sånglärkan som förekommer naturligt på landsbygden i Muggensturm. Vi har dessutom skapat ett 30,000 kvadratmeter stort grönområde för att bevara en naturlig boplats ovanpå anläggningens tak.

Värdet av goda kundrelationer

Våra meriter är väldokumenterade när det kommer till både kund- och miljöinitiativ. En av anledningarna till att samarbetet med det koldioxidneutrala projektet lyckades så väl var att vår hållbarhetsstrategi matchade L’Oréals höga miljöstandard. En lika viktig faktor var vår långvariga relation med dem i Europa. Valet av Prologis som leverantör av det nya distributionscentret var enkelt. L’Oréal är nöjda med vår förmåga att skapa länkar mellan deras största marknader och samtidigt förse dem med flexibla, varaktiga och hållbara lösningar för deras logistikbehov.

Sedan 2006 har kosmetikjätten vuxit stadigt i Europa tillsammans med oss. L’Oréals totala yta har genom åren fördubblats, och det nya distributionscentret innebär en fyrdubbling med en total yta på 140,000 kvadratmeter i Europa. Vi har underlättat verksamheten för vår kund hela vägen och möjliggjort bygget av passande logistikinkörsportar i södra och östra Europa (Vermars och Prag). Nu är det även enklare att nå norra Europas marknader genom distributionscentret i Muggensturm. Den toppmoderna fastighetsutvecklingen höjer ribban för framtida projekt och ger våra kunder en inblick i konstruktionen av framtidens logistikfastigheter.

L'Oréal Prologis Park Muggensturm Bird's Eye View
 

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.