Stelvio for life 2019 - montage
 

Team Prologis har gjort det igen! Under sin sjätte kampanj tog sig 29 medarbetare, några partners, en fyraåring och till och med en företagssponsor hela vägen uppför den branta Passo dello Stelvio i Italien. Allt för att stödja allas rätt till riktad behandling av specifika cancertyper baserat på tumörens DNA-profil.

Att delta i Stelvio for Life är inte bara en fysisk utmaning på 22 km i brant alpin terräng utan även en resa på det personliga planet. Det märks inte minst när du får höra varför dina kollegor valt att delta. 

‒ Så varför vi fortsätter att göra det här? frågar sig Han Hoestra, ekonomidirektör i Amsterdam.

‒ Svaret är enkelt – det spelar roll. Varje år bidrar den här typen av arrangemang till stora framsteg inom forskningen. Nyligen nådde exempelvis läkemedelsföretag, nederländska sjukhus och försäkringsbolag en gemensam överenskommelse. Den fastslog att läkemedelsföretagen ska finansiera cancerbehandlingar i ett inledande skede och att ytterligare kostnader för framgångsrika behandlingar ska täckas av försäkringsbolagen.

Global samverkan har stor betydelse

Alla stiftelsens intäkter går oavkortat till Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) och deras arbete för att ta fram effektiva behandlingar. Förutom att koppla ihop olika tumörers DNA-profiler med lyckade behandlingar har CPCT initierat den internationella studien Drug Rediscovery Protocol (DRUP). Den är till för patienter som står utan behandlingsmöjligheter och underlätta tillgången till godkända terapiformer och utföra s k next generation sequencing (NGS) på tumörbiopsier. Strategin har visat sig framgångsrik och lett till ökad livslängd i flera fall.

CPCT uppmuntrar även forskningsutbyte med andra länder. Forskning inom tumör-DNA har bland annat bedrivits i USA och där har American Cancer Institute dessutom avvarat en tredjedel av sin budget till förmån för forskningsområdet.

Sandra van Deijl, fastighetschef i Benelux, tillägger:

‒ Många deltar av högst personliga skäl, men evenemanget har också blivit en plats för inkludering och mångfald där kollegor med olika bakgrund och kunskap kan mötas. Jag är väldigt stolt över vårt team från Warszawa, Düsseldorf, Paris, Amsterdam och USA som samlat in imponerande 68 000 Euro genom att arrangera evenemang såsom tårtbakningar, utlottningar, auktioner och loppisar.  

Stelvio for Life har de senaste fem åren samlat in över 1,3 miljoner euro för sitt ändamål.

Framgångarna för årets team hade inte varit möjliga utan stödet från våra partners och sponsorer – Nicolas Mestrallet Conseil, Engie, Loschelder, AnoDesign, Sky Concept, Consolidated, Replato, Skyclean, Realogis, Kwadrat Polska, Hogan Lovells, Pekabex, Goldbeck och ASK Romein.

Vi kommer ta oss an den här utmaningen även nästa år och anmälan för år 2020 öppnar i oktober.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.