Här redovisar vi de senaste siffrorna över Prologis Europas verksamhet och sammanfattar kvartalets viktigaste händelser.

”Det har varit ett kvartal med rekordhög efterfrågan, låg vakansgrad och nya projekt i Europa och vi fortsätter att uppfylla våra kunders förväntningar. Vi ger våra kunder och investerare fortsatt goda resultat inom områden som citynära distributionscenter, hållbarhet och mervärdestjänster – som exempelvis Prologis Essentials Marketplace. Vår robusta Europaportfölj gynnas av positiva hyresförändringar, en stark leasingtrend och ökad efterfrågan, vilket ger oss medvind vid omexploatering och kundanpassad utveckling.”

Ben Bannatyne, vd, Prologis Europa

Vår verksamhet i siffror – tredje kvartalet 2021:

 • Hela portföljen: 19,6 miljoner kvm*
 • Total uthyrningsaktivitet: 752 813 kvm, varav: 
  • 306 997 kvm i nya hyresavtal.
  • 445 816 kvm i förnyade hyresavtal.
 • Hyresförändring: +8,4 %**

*omfattar fastigheter i drift, under byggnation, som innehas för försäljning, övriga och VAA (Value-Added Acquisition) samt VAC (Value-Added Conversion)  
** baserat på hyresavtalets startdatum

Ett urval av våra uthyrningsprojekt:

 • 36 609 kvadratmeter i Prologis Park Venlo DC4.
 • 30 607 kvadratmeter i Prologis Park Norrköping DC1.
 • 17 072 kvadratmeter i Prologis Park Coventry DC8.
 • 15 990 kvadratmeter i Prologis Park Isle d'Abeau DC1.
   

Kapitalutnyttjande – tredje kvartalet 2021

Byggstarter tredje kvartalet:

 • Nio nya projekt med en total uthyrningsbar nettoyta på 174 730 kvadratmeter har startats i Tjeckien, Italien, Tyskland och Storbritannien. Två av de nya anläggningarna är kundanpassade byggnationer (Prologis Park Dortmund, Tyskland, Prologis Park Interporto Bologna, Italien) och sju är spekulationsprojekt som ett direkt svar på kundernas växande efterfrågan.

Förvärv tredje kvartalet:

 • Prologis Europa förvärvade en byggnad med en total uthyrningsbar nettoyta på 47 807 kvadratmeter på den viktiga belgiska marknaden, samt nio tomter med en sammanlagd totalyta på 285 898 kvadratmeter i Italien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
   

Kommentar från Ben Bannatyne, vd, Prologis Europa:

”Baserat på tredje kvartalets aktiviteter kan vi konstatera att vår databaserade, framåtblickande research tillsammans med våra starka relationer inom branschen och samhället i stort, kan erbjuda våra kunder och investerare attraktiva möjligheter, även om utbudet fortfarande är begränsat.

Med vårt engagemang för innovation, teknik och ständiga förbättringar kan vi tillhandahålla våra kunder branschledande utvecklingslösningar på dynamiska europeiska marknader som Berlin, Paris och London. Vår förmåga att frigöra mark för logistik är avgörande samtidigt som vi behöver en strategi för utveckling av citynära distributionscenter som kan tillgodose de specifika logistikbehoven som dagens kunder har.

På dagens marknad är innovation nyckeln. På Prologis uppmuntrar vi aktivt våra medarbetare att tänka kreativt och utanför branschens normer. Vårt engagemang när det gäller ESG (miljöförvaltning, socialt ansvar och bolagsstyrning) är ett bra exempel. Vi är övertygade om att det är viktigt att vara en god granne i våra samhällen för att kunna bygga långsiktiga och pålitliga partnerskap och samtidigt skapa de möjligheter till hållbar utveckling som våra kunder önskar.”

Ytterligare material/information:

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.