Prologis Research introducerar en ny egenutvecklad mätning: Prologis True Months of Supply (TMSTM), och rapporterar även om aktivitetsindexet Industrial Business Indicator (IBI) för första kvartalet. TMS beskriver det exakta samspelet mellan tillgång och efterfrågan kring logistikfastigheter. IBI är Prologis egna månatliga diffusionsindex som består av tre komponenter: affärsaktivitetsindex, utnyttjandeindex och faktiskt utnyttjat utrymme.

Prologis True Months of Supply (TMS) korrelerar med uthyrningsförhållandena. Den egenutvecklade mätningen fångar dynamiken i tillgång och efterfrågan genom att jämföra alla lediga utrymmen (befintliga + outhyrda utvecklingsobjekt) med den efterföljande nettoabsorptionen. Traditionellt sett beräknas Months of Supply för logistikfastigheter som den totala utvecklingspipelinen i förhållande till nettoabsorptionen. Detta kan dock ge felaktiga signaler på marknader med mycket låg vakansgrad (och låg efterföljande nettoabsorption). TMS korrigerar denna skillnad.

x12

(Befintligt ledigt bestånd + outhyrda projekt i utvecklingspipeline / Nettoabsorption under fyra kvartal  X 12 månader)

TMS i Europa har nått en rekordlåg nivå på sex månader. Europa tenderar att ha ett lägre TMS än USA på grund av en högre andel kundanpassade projekt i pipeline och nyare logistikfastigheter med färre vakanser på grund av omoderna lokaler. TMS har en hög korrelation (-0,9) med hyresökningen på marknaden sedan 2007.

”Detta nya mått ger en bra indikation på den potentiella hyresutvecklingen. I Europa ligger TMS på rekordlåga 6 månader, vilket är 10 månader under USA. Med tiden har denna skillnad minskat men är fortfarande relativt stor. Eftersom marknaderna skiljer sig åt skiljer sig även TMS åt, och en av de viktigaste orsakerna är en högre andel kundanpassade projekt (BTS) i pipeline. Förra året var ungefär 60 procent BTS, jämfört med 15 procent i USA. Det här är mycket intressanta resultat” – Dirk Sosef, Vice President Research & Strategy 

EU-tms

Prologis Research kommer att inkludera TMS i sin återkommande kvartalsvisa IBI-publikation. Dessa egna indikatorer sammanfattar tillsammans det nuvarande läget och den framtida inriktningen på logistikfastighetsmarknaden.

Industrial Business Indicator-index för kvartal 1:

Prologis IBITM-aktivitetsindexet var högt, 65 (> 50 indikerar tillväxt), på våra 29 amerikanska marknader under första kvartalet 2022. Denna verksamhet återspeglar ett starkare varuflöde och logistikanvändarnas kapplöpning för att få tillgång till begränsat utrymme.

Utvalda IBI-insikter:

  1. Konkurrensen om utrymme ledde till en rekordhög hyresökning under första kvartalet. Hyrorna steg med 8,5 procent jämfört med kvartalet innan.1
  2. En sund konsumtion och volatilitet i leveranskedjan ökade efterfrågan på logistikfastigheter, men den låga tillgången minskade absorptionen. Logistikkunderna absorberade 88 MSF under första kvartalet, vilket är en minskning från cirka 120 MSF under föregående kvartal.2, 3
  3. Materialbrist fungerar som bränsle. Nytillgången under första kvartalet var lägre än väntat, 68 MSF. Vakansgraden sjönk med 20 baspunkter från föregående kvartal till rekordlåga 3,2 procent.

Djupare insikter från IBI:

  • Konsumenternas utgifter och lagerpåfyllnad ledde till ytterligare ett kvartal med stark efterfrågan på logistikfastigheter.
  • Varuflödet har öppnats i takt med att flaskhalsarna i försörjningskedjan har minskat.
  • Med nuvarande takt skulle det tillgängliga logistikutrymmet i USA ta slut på 16 månader.
  • Fortsatta störningar i försörjningskedjan kommer att sätta press nedåt på leveranserna av logistikfastigheter.
  • Antalet vakanser kommer att vara rekordlågt fram till slutet av året.

Slutnoter

i Prologis Research.
ii CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers, CoStar, CBRE-EA, Prologis Research.
iii Våra historiska och prognostiserade uppgifter om bestånd, nettoabsorption, färdigställda byggnader, byggnationer och vakanser representerar nu 30 marknader som återspeglar de marknader där Prologis har närvaro.

 

Läs hela rapporten som PDF här

Se hela Research-webbinariet här

Äldre artikel
Prologis firar stomresning av ny byggnation: Prologis Park Eskilstuna DC3

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.