WELL building feature - warehouse plants

Möjligheten
Som företag strävar Prologis efter att vara ett föredöme genom att minimera miljöpåverkan, ta hand om våra anställda och maximera positiva resultat för alla våra intressenter. Vårt fokus på välbefinnandet hos våra kunders anställda som använder våra fastigheter utgår från våra hållbarhets- och affärsmål. Att förbättra arbetsplatsupplevelsen hjälper våra kunder att attrahera och behålla arbetskraft. Som en del av det arbetet hjälper Prologis International WELL Building Institute (IWBI) att definiera riktlinjer för WELL-certifiering inom industrisektorn. Detta pilotprojekt kommer att bidra till att utveckla en standard för hälsa och välbefinnande för anställda som arbetar på olika distributionscentra. Med tanke på omfattningen av vår verksamhet har vi en möjlighet att vara en ledande industriaktör vad gäller hållbar planering, design och konstruktion av våra byggnader.

Utmaningen
På Prologis vet vi att våra byggnader påverkar de samhällen de befinner sig i och de människor som arbetar i dem. Vi utformar och utvecklar alla nya byggnader kunna certifiera dem enligt de senaste miljönormerna och certifieringssystemen. Vi uppgraderar även befintliga byggnader med LED-belysning, effektiv isolering och vattenbesparande lösningar. För att ta itu med våra kunders växande intresse för hållbarhet integrerar vi hållbara designfunktioner som takfönster, effektiv isolering och använder återvunna och lokalt framställda byggmaterial i både nya och befintliga byggnader. Många av dessa byggnadsegenskaper bidrar också till hälsa och välbefinnande hos anställda, vilket är skälen till att vi bedriver ett WELL-pilotprojekt.

WELL building feature - narrowcasting

WELL Building Standard ™ bygger på sju kategorier av byggprestanda: luft, vatten, näring, ljus, fysisk hälsa, komfort och sinne. WELL Building Standard ™ förvaltas av Delos, ett fastighets- och teknikföretag med fokus på välbefinnande, och administreras av IWBI och tredjepart som certifierats av Green Business Certification Inc. WELL har tillämpats främst på kontorsbyggnader och utvecklingen av flerfamiljshus, men detta pilotprojekt är det första inom industrifastigheter. Vårt arbete med IWBI är en del av vårt initiativ att fokusera vidare på hållbara designfunktioner som bidrar till hälsoskydd och välbefinnande hos våra kunders anställda. 

WELL building feature - green area

Lösningen
Prologis Park Tilburg ligger i södra Nederländerna. Tilburgregionen är en av de snabbast växande logistikmarknaderna i Nederländerna på grund av sin närhet till centrala logistikcentrum i Antwerpen och Rotterdam. Parken ligger vid industriparken Vossenberg West 11 och omfattar cirka 365 000 kvadratmeter. E-handelsaktören Coolblue och koreanska logistikleverantören Pantos Logistics leasar anläggningar i parken.

Prologis lanserade sitt WELL-pilotprojekt vid DC5 i Prologis Park Tilburg där Pantos Logistics hyr ett lager på 23 000 kvm. Prologis samarbetade med holländska mjukvaru-startupen Hello Energy för att investera i ett toppmodernt system för övervakning av klimatdata i realtid, något som minskar energikostnaderna och möjliggör mer exakt kontroll än ett centraliserat system. Flera datasensorer installerades i anläggningen som gör byggnaden "smart" och ger bättre inblick i byggnadens användning och effektivitet. Dessutom har byggnadens fasad stora glasytor, även på mellanplan, och speciella ljussystem för att maximera dagsljus och komfort. Med hjälp av designstudion Doepelstrijkers utformades inredningen av lagerbyggnaden för att inkludera flera grönområden inomhus och skapa en trevlig arbetsmiljö. Ett avancerat ventilationssystem skapades för ett bättre inomhusklimat, och specifika material användes för att optimera akustiken inom distributionsanläggningen.

Vill du veta mer om vårt WELL-pilotprojekt eller om annan hållbar utveckling, kontakta Arthur van Kooij, chef för projektledning i Nordeuropa för Prologis. 

Nyare artikel
Prologis tecknar hyresavtal för 33 000 kvadratmeter i Örebro

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.