Vad är nytt?

 • 6% i global tillväxt förlänger trenden av den robusta ökningen av hyresnivåerna som gällt de senaste åren.
 • I Nordamerika ledde markbristen i storstadsregionerna till den bästa utvecklingen globalt.
 • I Europa skapade starka ekonomiska faktorer en femprocentig hyresökning.
 • I större delen av världen har hyresnedsättningarna gått ned.
Rent Index 2019
 
Rent Index 2019 Highest Market Rental
 

Vad betyder det?

 • Ett flertal samverkande faktorer, inklusive markbrist och ökande kostnader för att ersätta gamla byggnader, har ökat trycket uppåt för hyresnivåerna.
 • En fortsatt stark efterfrågan har stärkt konkurrensen om tillgängliga lokaler samtidigt som vakansgraden varit historiskt låg, framförallt inom A-lägen nära konsumentcentra.
 • För att lösa behoven av god logistik måste både driftseffektivitet och framförallt personalförsörjning tas med i beräkningen.

Vad händer härnäst?

 • Trots osäkerhet kring den globala ekonomin kommer de strukturella trenderna som varit drivkraften bakom utvecklingen att fortsätta driva på användarna att utveckla sina logistiknätverk.  
 • När möjligheten till direkta konsumentleveranser ökar så kommer behovet för butiksnätverken att snabbt fylla på i hyllorna att öka. Det kommer att driva på behovet av snabba leveranssystem till stadskärnorna.
 • De områden som kommer att se de högsta hyreshöjningarna kommer sannolikt att vara s k  Last Touch® lägen nära områden med stor befolkning med höga inkomster.

Exhibit 1
2019 RENT GROWTH BY MARKET, TOP 70 LOGISTICS CLUSTERS GLOBALLY

 

Undersökningen i korthet:

Prologis Logistics Rent Index granskar trenden för tillväxten av nettomarknadshyrorna för logistiklokaler på de viktiga marknaderna i Nordamerika, Europa, Asien och Latinamerika. Vår unika metodik fokuserar på hyror efter rabatter för logistikanläggningar. För att producera indexet kombinerar vår researchavdelning sin kunskap om lokal marknadsprissättning med data från vår globala portfölj. Hyresnivåer på regional och global nivå är vägda genomsnitt baserade på uppskattningar av marknadsintäkterna.

Några viktiga resultat:

 • Nordamerika och Europa ledde tillväxten 2019. Hyrestillväxten överträffade de långsiktiga trenderna med 2-3 gånger.
 • Bred tillväxt. Tre fjärdedelar av marknaderna visade tillväxt mellan 2-8%.
 • Premierna för bra logistiklägen ökade på grund av låga vakanser och stigande ersättningskostnader. Hyrestillväxten varierade på en underliggande marknadsnivå, där Last Touch-platser är efterfrågade.
 • Lokal efterfrågan uppvägde ojämna ekonomiska förhållanden. Till exempel uppnådde Tyskland och Brasilien 6% hyrestillväxt.
 • Handelspolitiken har haft begränsade effekter. Till exempel låg ingångsmarknader som USA, Europa och Kina ovan trenden, ett bevis på konsumentmarknadens motståndskraft.

Exhibit 2
2019 TOP MARKET RENTAL GROWTH PERFORMERS, GLOBAL

 

En titt på 2020:

 • Osäkerheten kring ekonomin och geopolitiken kommer att fortsätta. Framsteg gjordes i handelsfrågor (Brexit, NAFTA och USA-Kina fas 1) under 2019, men mycket återstår att lösa. Även om leasingbesluten hittills inte har påverkats, är en allmänt dämpad stämning på marknaden en viktig varningssignal.
 • Strukturella faktorer bör stödja en stark efterfrågan. Även under tider med osäkerhet har logistikkunderna förståelse för att det är en konkurrensfördel att modernisera sin leveranskedja. Det finns ingen anledning att tro att detta förändras.
 • Arbetskraften fortsätter att vara en utmaning. Tillgång till goda logistiklägen är ett viktigt kriterium, inte bara för driftsäkerhet utan också för bemanning.
 • Räntesänkningar kan påverka ekonomin för etableringar. Projekt kan bli lättare att genomföra, men bristen på mark kommer att förbli ett viktigt hinder.
 • Stora konsumtionscentra kommer troligen att få en stark hyrestillväxt. Kombinationen av behovet av lager nära slutkonsumenten och höga leveranskrav sätter press uppåt på hyror för moderna lokaler.

Vad betyder det för kunderna?

Tillgängligheten förblir sannolikt begränsad på de flesta marknader under 2020, vilket gör det nödvändigt för logistikanvändare att planera i god tid för att säkra tillgången på utrymme. De bästa platserna och byggnaderna skapar driftseffektivitet i form av minskade transportkostnader (tid och avstånd) och bättre tillgång till arbetskraft.

Endnotes

The Prologis Rent Index introducerades 2015 för att kvantifiera och analysera trender inom hyresutvecklingen för den globala logistikfastighetssektorn.
 

Forward-Looking Statements

This material should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security. We are not soliciting any action based on this material. It is for the general information of customers of Prologis.

This report is based, in part, on public information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. No representation is given with respect to the accuracy or completeness of the information herein. Opinions expressed are our current opinions as of the date appearing on this report only. Prologis disclaims any and all liability relating to this report, including, without limitation, any express or implied representations or warranties for statements or errors contained in, or omissions from, this report.

Any estimates, projections or predictions given in this report are intended to be forward-looking statements. Although we believe that the expectations in such forward-looking statements are reasonable, we can give no assurance that any forward-looking statements will prove to be correct. Such estimates are subject to actual known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from those projected. These forwardlooking statements speak only as of the date of this report. We expressly disclaim any obligation or undertaking to update or revise any forward-looking statement contained herein to reflect any change in our expectations or any change in circumstances upon which such statement is based.

No part of this material may be (i) copied, photocopied or duplicated in any form by any means or (ii) redistributed without the prior written consent of Prologis.

About Prologis Research

Prologis’ Research department studies fundamental and investment trends and Prologis’ customers’ needs to assist in identifying opportunities and avoiding risk across four continents. The team contributes to investment decisions and long-term strategic initiatives, in addition to publishing white papers and other research reports. Prologis publishes research on the market dynamics impacting Prologis’ customers’ businesses, including global supply chain issues and developments in the logistics and real estate industries. Prologis’ dedicated research team works collaboratively with all company departments to help guide Prologis’ market entry, expansion, acquisition and development strategies.

About Prologis

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. As of December 31, 2019, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 814 million square feet (76 million square meters) in 19 countries.

Prologis leases modern distribution facilities to a diverse base of approximately 5,000 customers across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

 

Download Research Paper

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.