Den globala e-handelns påverkan på logistikfastigheter

Hur ser påverkan ut?
Den ökande e-handeln är vida omtalad, men vad har den för betydelse för logistikfastigheter? Var befinner vi oss i tillväxtcykeln? Hur påverkas hyresavtal och utvecklingar i praktiken? Hur påverkar nya krav på e-handelstjänster byggnadernas utformning och funktion? För att svara på de här frågorna har vi analyserat tillväxten i branschen, undersökt tjänstestrategier och studerat uthyrningstrenderna hos våra e-handelskunder. Huvuddragen är:

Fortfarande i ett tidigt skede
Näthandel har funnits i över två decennier och e-handelstjänster har kommit att ta en tydligare roll i logistikbranschen under åtminstone de fem senaste åren. Varuförsörjningskedjorna börjar moderniseras för att möta kraftigt ökade volymer. Det kan förefalla som om e-handeln befinner sig på en topp i tillväxtcykeln, men den är i själva verket fortfarande bara i början av tillväxtfasen.

Stor variation
Olika e-handelsstrategier och en konstant utveckling ger en mängd olika behov, av såväl nya som äldre förtätningar, och det finns ingen branschstandard för byggnadernas storlek och funktionalitet.

Högintensivt nyttjande
Vår forskning visar att onlineåterförsäljare i genomsnitt behöver nära 100 000 kvadratmeter per miljard dollar i onlineförsäljning, vilket är tre gånger den yta som behövs för traditionella återförsäljare med fysiska butiker.

Läge, läge och flexibilitet
Kunderna efterfrågar flexibilitet med krav som i regel är allmängiltiga. De populäraste lägena är i närheten eller i tätbefolkade områden, vilket ger kortare leveranstider, lägre transportkostnader och bättre skalbarhet. Konkurrensen i det sista leveransledet är särskilt stark och här förväntar vi oss en fortsatt tillväxt.

Experiment med kanaloberoende lösningar
Modellerna för e-handelstjänster utvecklas i snabb takt, liksom återförsäljarnas marknadsstrategier och onlineutbud. På senare tid har fysiska butiker investerat i tjänster för att köpa på nätet och hämta i butik, samt för hemleveranser från butik. Flexibiliteten som krävs för att leverera i flera olika kanaler till flera olika platser gör att återförsäljarna ställer allt högre krav på sina varuförsörjningskedjor.

Vad det innebär för investerare
Efterfrågan ökar när e-handelstjänsterna expanderar. Återhämtningen av beläggningen och marknadshyror har skett snabbare och i större omfattning som ett resultat av detta. Det är av yttersta vikt att framöver vara medveten om att modellerna för e-handelstjänster är rörliga och fortsätter att utvecklas. En hållbar strategi kommer troligen att följa den nuvarande trenden där platser i eller i närhet till tätbefolkade områden är mest eftertraktade.

Vad det innebär för kunderna
En växande efterfrågan på e-handel ger en ökad konkurrens om fastigheter. Tillgängligheten har sjunkit till rekordlåga nivåer på många marknader. Förutseende företag med en gedigen planeringsprocess och förmåga att agera kvickt har störst chans att finna fastigheter som lever upp till deras önskemål till bästa möjliga pris på bästa möjliga plats.

Läs hela vitboken här.

research_supply_chain_logistics_180417_1
research_supply_chain_logistics_180417_2
research_supply_chain_logistics_180417_3

PROLOGIS RESEARCH

Prologis’ research department studies fundamental and investment trends and Prologis’ customers’ needs to assist in identifying opportunities and avoiding risk across four continents. The team contributes to investment decisions and long-term strategic initiatives, in addition to publishing white papers and other research reports. Prologis publishes research on the market dynamics impacting Prologis’ customers’ businesses, including global supply chain issues and developments in the logistics and real estate industries. Prologis’ dedicated research team works collaboratively with all company departments to help guide Prologis’ market entry, expansion, acquisition and development strategies.

ABOUT PROLOGIS

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. As of December 31, 2017, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 684 million square feet (63.6 million square meters) in 19 countries.

Prologis leases modern distribution facilities to a diverse base of approximately 5,200 customers across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Download Report

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.