Prologis har publicerat en ny rapport som sammanfattar de ekonomiska effekterna av dess världsomfattande verksamhet. 

Rapporten har genomförts av det oberoende rådgivningsföretaget Oxford Economics. Den är en uppdatering av Prologis tidigare studie över framtida varuflöden som genomfördes för första gången 2017 på uppdrag av Prologis. Den uppdaterade rapporten visar Prologis tillväxt mot bakgrund av det förändrade landskapet för logistikfastigheter. 

”Studien visar hur kritiska logistikfastigheter är för vitaliteten i den globala ekonomin”, säger Prologis ordförande och CEO Hamid R. Moghadam. ”Varje dag ser Prologis många av de varor som gör det moderna livet möjligt passera genom våra distributionscentraler, vilket i sin tur understryker hur sammanvävd den globala handeln är.” 

Viktiga insikter från den nya studien: 

  • Det aktuella ekonomiska värdet av varor som flödar genom Prologis anläggningar över hela världen uppgår till 2,2 biljoner US-dollar, en ökning med 69 % jämfört med 2017.1 Siffran understryker mångfalden i Prologis kundbas, samt företagets globala fastighetsportföljs storlek och värde. 

  • De 2,2 biljoner US-dollar i värde som passerar anläggningarna utgör 3,5 % av BNP i de 19 länder där Prologis bedriver verksamhet. 2017 omfattade företagets portfölj 63,5 miljoner kvm och varuflödena representerade 2,4 % av BNP för samma 19 länder.2 Ökningen kan hänföras till Prologis tillväxtstrategi och storleken på dess plattform, vilken omfattar cirka 93 miljoner kvm i dag. 

  • Varuflödet genom Prologis fastigheter utgör 2,5 % av den globala BNP – 4,4 % av den globala hushållskonsumtionen.2 2017 uppgick varuflödet till 1,7 % av den globala BNP. 

  • Prologis stöttar jobben i sina samhällen. Varje dag arbetar omkring 850 000 människor under Prologis tak, en ökning med 57,4 % jämfört med 2017.3 

Besök https://www.prologis.com/about/economic-impact-report för att läsa och ladda ned hela rapporten. 

1 Baserat på data för 2019 enligt Oxford Economics rapport 

2 Enligt Oxford Economics är det viktigt att observera att BNP representerar det totala värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras. En del lagerlokaler kanske används för att lagra mellanvaror (dvs. komponenter som används i produktionen av färdiga varor) och självklart lagras inte tjänster. En och samma vara lagras också ofta i flera lagerlokaler på sin väg mot slutkonsumenten. 

3 Baserat på uppskattningar 2017 antog Oxford Economics att direktanställda i Prologis lager var en arbetare per 69 kvm lagerutrymme globalt. Senare undersökningar av Prologis har förfinat denna uppskattning och resulterat i en landsspecifik uppskattning på 92–176 kvm per direktanställd. Baserat på ursprungsantagandet uppskattar vi att det totala antalet direktanställda i Prologis lager uppgick till 816 200 i juli 2017. Efter en uppdatering av det tidigare antagandet uppskattar Oxford Economics det totala antalet anställda i Prologis lager 2017 till 539 900. 

Ladda ner en sammanfattning av rapporten här

Ladda ner rapporten här

Äldre forskning
Snabbare detaljhandelsutveckling kan hålla efterfrågan uppe på välplacerade logistiklokaler
Nyare forskning
Konverteringen av butiker till logistiklokaler är begränsad, och omfattar främst omvandling av butiksgallerior

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.