Här kan du läsa om utveckling för fjärde kvartalet och helåret 2020 i Prologis europeiska verksamhet. En sammanfattning över rörelseresultatet, årets höjdpunkter och information om utvalda milstolpar och prestationer.

”Våra medarbetares välbefinnande har varit vårt största fokus under 2020, samtidigt som vi rullat ut tjänsteinnovationer till våra kunder – prioriteringar som vi tänker fortsätta att utveckla.”

Ben Bannatyne
Vd, Prologis Europe

Rörelseresultat – fjärde kvartalet och helåret 2020:

 • Hela portföljen: 18,7 miljoner kvm*
 • Total hyresaktivitet fjärde kvartalet: 730 500 kvm:
  • 289 500 kvm nya hyresavtal
  • 441 000 kvm hyresavtalsförnyelser
 • Beläggning helåret: 96,7 procent
 • Helåret 2020 uppgick hyresaktiviteten till 3,36 miljoner kvm, en ökning med 11,1 procent jämfört med föregående år och en hyresförändring om 12,8 procent:
  • 903 000 kvm nya hyresavtal
  • 2,46 miljoner kvm hyresavtalsförnyelser

*inkluderar drift, utveckling, innehas för försäljning, övriga och VAA (Value-Added Acquisition) samt VAC (Value-Added Conversion).

Kapitalutnyttjande – fjärde kvartalet och helåret 2020:

Byggstarter:

 • Utvecklingsaktiviteterna uppgick under fjärde kvartalet till 202 000 kvm, varav 39 procent kundanpassade projekt.
 • Under helåret 2020 skedde 21 byggstarter, vilka omfattade sammanlagt 520 000 kvm, varav 73,1 procent var kundanpassade projekt.

Förvärv och avyttringar:

 • Under fjärde kvartalet förvärvade Prologis Europe fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 85 500 kvm och fyra tomter med en total markyta om 103 500. Företaget avyttrade 31 fastigheter om totalt 608 500 kvm och två tomter om totalt 131 000 kvm.
 • Som en del av vårt kärnmarknadsfokus förvärvade Prologis under helåret 25 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 410 500 kvm och 14 tomter om totalt 1,02 miljoner kvm. Företaget avyttrade även 34 fastigheter med en totalyta om 703 500 kvm och fyra tomter om totalt 900 hektar. Dessa avyttringar utgjorde den största avyttringen av logistikfastigheter som registrerats i Storbritannien.

Kundfokus

Vi fortsätter att sträva efter lösningar som tillgodoser våra kunders unika behov. Vår långvariga inriktning på problemlösande samarbeten har lett till en oöverträffad nivå på service och flexibilitet. I synnerhet i dessa utmanande tider hjälper innovationer som till exempel Prologis Essentials Marketplace och PARKLife till att skapa sundare miljöer där våra kunders verksamheter kan blomstra.

COVID-19

Vårt främsta fokus är fortfarande våra medarbetares och kunders välbefinnande. Under 2020 levererade vi en obruten ström av marknadsinsikter och forskning inom effekterna av pandemin på logistikfastigheter och försörjningskedjan. Innovationer och säkerhetsåtgärder anpassade till våra logistikparker innebar att fastigheterna kunde hålla öppet i enlighet med myndigheternas föreskrifter, vilket begränsade driftsstörningarna för våra kunder. Prologis medarbetarstöd fortsätter i takt med att den globala arbetsstyrkan fortsätter att anpassa sig. Gratis stimulanspaket omfattar ett brett urval av support, allt från hjälp med att skapa arbetsstationer för distansarbete till mental och fysisk hälsa och välmående, samt coachning och rådgivning.

Hållbar utveckling och innovationer

Prologis har under decennier visat sitt engagemang när det gäller ESG (miljöförvaltning, socialt ansvar och bolagsstyrning). Vi implementerar innovationerna från vårt Prologis Labs direkt i våra fastigheter, höjer miljöstandarderna, säkerställer skydd av platsers biologiska mångfald och utvecklar parker med långvariga samhällsfördelar. Genom att samarbeta med klimatorganisationen Cool Earth och hållbarhetscertifieringsföretaget The Planet Mark reducerar vi också livstidsutsläppen av koldioxid i alla nya utvecklingsprojekt i Europa.

Ytterligare höjdpunkter 2020:

MEDIA CONTACT

Northern Europe
Belgium, Netherlands, Germany, Sweden
Danielle van der Lem, Marketing & Communications Manager NER
+31 (0)20 6556638
[email protected]
Amsterdam, The Netherlands

Nyare pressmeddelande
Prologis europeiska kampanj ‘Dock Doors of Giving’ gav över 3 miljoner SEK till välgörenhet

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.