Höjdpunkter under 2018:

* Beläggningsgraden vid årets slut var rekordhöga 98 procent
* 3,06 miljoner kvadratmeter i sammanlagd uthyrning
* 1,85 miljoner kvadratmeter i förvärv av byggnader och mark
* 918 076 kvadratmeter i påbörjade utvecklingsprojekt; 47,6 procent uthyrt

 

AMSTERDAM (22 januari 2019) – Prologis, Inc., världsledande inom logistikfastigheter, redovisar här fjärde kvartalet och helåret 2018 för den europeiska verksamheten.

Utveckling av verksamheten

Företaget tecknade nya uthyrningsavtal på 205 059 kvadratmeter och förnyade avtalen på 385 501 kvadratmeter. Under helåret 2018 uppgick den totala uthyrningsverksamheten till 3,06 miljoner kvadratmeter, vilket var en förväntad nedgång.

Bland de nya uthyrningar under fjärde kvartalet som är värda att nämnas finns:

* 20 150 kvadratmeter till Maurice Ward Group i Prologis Park Pilsen, Tjeckien
* 25 707 kvadratmeter till ID Logistics i Prologis Park Clesud, Frankrike
* 21 869 kvadratmeter till Transport International Transmec i Isle D'Abeau, Frankrike
* 15 986 kvadratmeter till Picnic i Prologis Park Eemhaven, Nederländerna

‒ Vår portfölj har aldrig varit i bättre skick, sa Ben Bannatyne, vd, Prologis Europa. Efterfrågan är god och vi slutförde vårt fleråriga dispositionsprogram tidigare än planerat, så att vi kunde föra över resurserna till våra utvecklingsprojekt. Nu fokuserar vi på att dra nytta av hyrestillväxten och de oerhörda fördelar vi har av att vara så stora. I det ingår ett starkt fokus på kundservice och att lösa kundernas utmaningar, samt stärka våra relationer med kunderna.

Kapitalanvändning

Under fjärde kvartalet påbörjades tolv nya utvecklingsprojekt i Tjeckien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Slovakien och Storbritannien, på totalt 287 783 kvadratmeter; 31,1 procent bestod av kundanpassade projekt och 68,9 procent byggnation på spekulation.

Under helåret 2018 startade Prologis 15 kundanpassade och 22 spekulativa projekt, omfattande totalt 918 076 kvadratmeter, varav 47,6 procent har hyrts ut i förväg.

Utvecklingsprojekt som startade under fjärde kvartalet:

* 49 700 kvadratmeter spekulativ byggnation i Prologis Park Dirft III, Storbritannien
* 39 400 kvadratmeter spekulativ byggnation i Prologis Park Brno, Tjeckien
* 30 176 kvadratmeter kundanpassad expansion i Prologis Park Tilburg, Nederländerna
* 22 084 kvadratmeter spekulativ byggnation i Prologis Park Siziano, Italien

‒ Tillgången vad god under fjärde kvartalet och i linje med nivån på den omedelbara efterfrågan som, tillsammans med fortsatt låg andel outhyrda lokaler, möjliggjorde en kontrollerad ökning av det spekulativa byggandet, tillägger Ben Bannatyne, vd, Prologis Europa.

‒ Förhållandena på marknaden är fortsatt goda genom att efterfrågan är varierande och bred, samtidigt som tillgången är begränsad. Våra starkaste marknader är Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Italien, Spanien, Ungern och Sverige, i fallande ordning efter nettoresultat.

Ytterligare verksamhet

Prologis förvärvade sex byggnader i Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien under kvartalet, totalt 105 367 kvadratmeter, och sex tomter i Tjeckien, Frankrike, Italien och Nederländerna med en uthyrningsbar yta av 218 323 kvadratmeter. Byggnadsförvärven under helåret 2018 uppgick till totalt 157 663 kvadratmeter och markförvärven till 1,7 miljoner kvadratmeter.

Dispositionerna omfattade 57 byggnader på totalt 1,06 miljoner kvadratmeter i Tyskland, Frankrike, Ungern, Italien, Nederländerna och Spanien. Företaget sålde också nio markområden i Frankrike, Italien, Ungern och Polen med en uthyrningsbar yta om 780 698 kvadratmeter. Försäljningen av byggnader under helåret 2018 uppgick till totalt 1,75 miljoner kvadratmeter och markförsäljningen uppgick till totalt 1,38 miljoner kvadratmeter.

Vid kvartalsskiftet ägde ägde Prologis eller hade investeringar i, antingen på helägd basis eller genom saminvesteringsprojekt, fastigheter och utvecklingsprojekt omfattande totalt 16,3 miljoner kvadratmeter i Europa.

Framgångsrikt år för Prologis Norra Europa

Med en beläggningsgrad på 97,8 procent i snitt, Prologis Norra Europa kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2018. I Benelux, Sverige och Tyskland tecknades hyresavtal omfattande 1 160 540 kvadratmeter. Till det kommer att bolaget påbörjade nybyggnationer som tillsammans uppgår till 364 456 kvadratmeter i norra Europa. Förvärven under samma period uppgick till totalt 73 813 kvadratmeter.

Vid kvartalets slut ägde Prologis eller hade investeringar i, antingen på helägd basis eller genom saminvesteringsprojekt, fastigheter och utvecklingsprojekt som uppgick till 16,3 miljoner kvadratmeter i Europa.

För mer information kontakta:

Phil Raitt

Communications Specialist, Europe
Tel: +31 20 655 6612
E-mail: [email protected]

MEDIA CONTACT

Northern Europe
Belgium, Netherlands, Germany, Sweden
Danielle van der Lem, Marketing & Communications Manager NER
+31 (0)20 6556638
[email protected]
Amsterdam, The Netherlands

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.