Partnerskap
Vårt partnerskap med Coolblue startade 2012 med ett hyresavtal för 7 000 kvadratmeter i ett befintligt distributionscenter. Kort därefter expanderade Coolblue med fastighetsutvecklingen av en distributionsanläggning på 25 000 kvadratmeter vid Prologis Park Tilburg. Projektet, som ligger i industriparken Vossenberg-väst, startade 2014. Tilburg är på grund av sitt läge en hotspot för logistik i Nederländerna.

– Vi har uppnått tillväxttal på mer än 40 procent under tio på varandra följande kvartalen sedan vi började investera mer i våra kunders behov, enligt Coolblues VD Pieter Zwart. Beställt idag betyder levererat idag. Den här nya anläggningen hjälper oss att behålla vår höga kundservice och möta den snabba tillväxttakten, sa Zwart när expansionen ägde rum.

Expansion
Efter fortsatt tillväxt expanderade Coolblue igen under 2016 och undertecknade ett avtal om 36 000 kvm för en andra expansion vid Prologis Park Tilburg. Projektet ökade Coolblue totala utrymme i parken till mer än 60 000 kvadratmeter och förstärkte Prologis position som en ledande leverantör av industrifastigheter i regionen.

Tredje fasen
År 2017 utvecklade Prologis ytterligare 37 000 kvadratmeter i den tredje och sista fasen av en distributionsanläggning 100 000 kvm. Under de senaste tre åren har Coolblues totala kvadratmeter ökat till fyra gånger den ursprungliga storleken. Med den nuvarande expansionen består Prologis Park Tilburg av totalt 260 000 kvadratmeter av toppmoderna, BREEAM-certifierade distributionsanläggningar.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.