Möjligheten

Efterfrågan på logistikfastigheter i Beneluxländerna är hög. Eemhaven, beläget i Rotterdams hamn, har en nyckelposition. De senaste åren har Prologis utökat sin portfölj om sju distributionscenter i Eemhaven till en stor park genom att förvärva och renovera tre anläggningar på angränsande fastigheter.

Utmaningen

De förvärvade fastigheterna levde inte upp till de stränga krav som vi har på vår portfölj. Några av byggnaderna av 15–20 år gamla. Även om de långt ifrån var uttjänta behövde de rustas upp för att leva upp till den standard som vi erbjuder våra kunder.

Lösningen

Vår strategi för distributionscentren Eemhaven var uppdelad i två steg. Först renoverades byggnaderna och eftersatt underhåll åtgärdades. Sen sattes de olika byggnaderna samman i ett parkkoncept.

Eftersom de förvärvade byggnadernas struktur var god valde vi att göra en omfattande uppgradering, istället för rivning och nybyggnation. På så vis kunde vi säkerställa att fastigheterna skulle hålla högsta kvalitet, såväl funktionellt som estetiskt, utan att belasta miljön med rivnings- och byggnadsarbeten. Vi rustade bland annat upp hamnutrustning, dockor och fasader samt bytte ut grindar och staket.

Utöver renoveringen av de enskilda byggnaderna skapade vi en Prologis-park av fastigheterna i Eemhaven, där 10 toppmoderna distributionsanläggningar sammanfogades till en fastighet lämpad som ett enda stort distributionscenter. Totalytan, kontorsutrymmen och loft inräknade, är nu ungefär 151 000 kvadratmeter. Alla byggnader har samma känsla och utförande såväl inuti som utanpå, med en gemensam estetisk profil för hela parken.

Lärdomen

Fastigheten i Eemhaven var tom när vi förvärvade den, och nu utnyttjas parken på nästan full kapacitet. Eftersom vi är långsiktiga ägare till distributionscentren i vår portfölj ser vi till att hålla högsta nivå på fastighetsunderhåll och -skötsel.

Konceptet med logistikparker gör att vi kan erbjuda våra kunder stor flexibilitet för utökad logistikkapacitet. Det gör i sin tur att vi vårdar våra långsiktiga kundrelationer som är så viktiga för oss.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.