Möjligheten

Vårt fokus på hållbarhet gör att utveckling av tidigare industrimark spelar en viktig roll i Prologis portfölj. Genom dessa utvecklingsprojekt skapas nya anläggningar med minimal miljöpåverkan. Ingen ny mark hårdgörs, tidigare föroreningar tas bort och fastigheten får ett nytt användningsområde. Prologis Park Moissy 2 i Frankrike är ett sådant projekt. Fastigheten ägdes tidigare av PSA-gruppen. Biltillverkaren använde fastigheten som lager för reservdelar, och Prologis fick möjlighet att köpa den.

Utmaningen

De flesta av de befintliga byggnaderna behövde rivas för att ge plats för A-klassade logistikbyggnader. Betong, metall och andra material återvanns, återanvändes i nya hus eller såldes till specialister. Infrastruktur och träd var i behov av underhåll. Dessutom behövdes ett dagvattensystem för att minska belastningen på reningsverk och begränsa påverkan på grundvattenytan.

Lösningen

Prologis Park Moissy 2 i staden Moissy-Cramayel i Seine-et-Marne söder om Paris, med snabba förbindelser till stan, omfattar nu tre byggnader: en 70 000 kvadratmeter stor kundanpassad byggnad som uppfördes för butikskedjan Actions räkning i februari 2017, en 56 000 kvadratmeter stor kundanpassad byggnad som håller på att färdigställas, och en 65 000 kvadratmeter stor renoverad byggnad som hyrs av logistikbolaget Transalliance. När parken är helt färdigställd kommer den att rymma fem byggnader om totalt 240 000 kvadratmeter förstklassig logistikyta, mitt i triangeln mellan ringleden La Francilienne och motorvägarna A5a och A5b.

Den integrerade metoden för utveckling har minimerat den nya parkens påverkan på ekosystemet. Prologis samarbetade med vattenmyndigheten i Seine-Normandie för att minimera påverkan av dagvatten. Man satte upp två mål för dagvattenhanteringen: att maximera kvarhållandet av dagvatten inom parkens gränser och att filtrera dagvatten för att minska föroreningar så att det är så rent som möjligt när det når grundvattnet. Prologis har implementerat ett system för att leda dagvatten till diken och grönområden intill vattentäta områden som parkeringsplatser och vägar för att minimera översvämningar i dagvattenavrinningen. Ett flertal nya filtreringsanläggningar gör också omgivningarna vackrare, till glädje för kunder och människor i omkringliggande områden.

Den biologiska mångfalden är en annan viktig aspekt i projektet. Prologis är medlem i Conseil International Biodiversité et Immobilier (CIBI) som verkar för att öka den biologiska mångfalden i städer. Prologis Park Moissy 2 har utformats för att förbättra den omgivande miljön med bikupor och bon för olika djur i den lokala faunan, samt miljövänlig landskapsplanering i enlighet med CIBI:s kriterier.

Lärdomen

Prologis drog nya lärdomar av projektet med utveckling av den gamla industrimarken i Moissy 2. Vi fick nya, gedigna kunskaper i synnerhet om dagvattenhantering. Prologis investerar allt mer i utveckling av befintlig industrimark och vi tar oss an varje nytt projekt med en innovativ blick för att hitta effektiva och gynnsamma lösningar för våra kunder.

 

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.