Automation och logistikfastigheter del 2

E-handelns starka tillväxt under det senaste decenniet har visat att logistikfastigheten har en viktig roll att spela i våra kunders förmåga att generera omsättning. Tillgången till rätt läge, med rätt typ av lokaler och med rätt funktionalitet är en växande del av förmågan att ta del av den konkurrensfördel som en utvecklad logistikkedja innebär. Här har automatiseringen av lagret potentialen att skynda på den utvecklingen.    

 

Related Features