Gunnar Gillholm - 2019

Gunnar Gillholm

VP, Country Manger Nordics

Gunnar Gillholm är Vice President, Country Manger Nordics på Prologis. Han ingår i uthyrningsteamet och har ansvar för uthyrning och återförhyrning av befintliga logistikfastigheter. Han har också ansvar för nyutveckling i Norden.

Gillholm har fått uppdraget att identifiera framtida utvecklings- och investeringsmöjligheter på befintliga och nya marknader i Norden. Han arbetar mot kunder i Prologis globala nätverk och mot lokala organisationer i behov av logistikfastigheter. Gillholm sköter också Prologis Nordics kontakt med lokala myndigheter och andra intressenter.

Gillholm kom till Prologis 2006 som projektchef Norden. Han blev projektchef för norra Europa 2016 och sedermera affärsutvecklare för Norden i januari 2018. Han ingår i ledningsgruppen för Nordeuropa.

Innan han kom till Prologis har Gillholm arbetat på AB Hjällbo Bostaden, 3G Infrastructure Services och NCC.

Gillholm har civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola och har läst företagsekonomi vid Uppsala universitet.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.